Schouw van park Goudestein

→ Zie ook Vervolgschouw park Goudestein voor de 2e schouw op 9 november 2018 ←

Op donderdag 5 juli 2018 heeft op verzoek van enkele omwonenden een schouw plaatsgevonden van park Goudestein. Aanleiding hiervoor was het toenemend ongenoegen vanuit de buurt over de slechte staat van onderhoud van het park in het algemeen, en van het herstel van de gazons na de laatste Maarssen-on-ice in het bijzonder. Het parkbeheerplan was hierbij uitgangspunt.
Bij de schouw waren Willemijn Luchtenbelt, gebiedsregisseur  van de gemeente, Jelle Niezen, medewerker groenvoorziening, van de gemeente, 5 buurtbewoners en 2 vertegenwoordigers van de wijkcommissie aanwezig.
De volgende zaken kwamen aan de orde:

  • het gras is na de laatste Maarssen-on-ice onvoldoende hersteld en zit vol onkruid en kale plekken (‘het ziet er niet uit’)
  • het losse fijngrind wat te overdadig op de paden in en rondom het park is gestrooid bemoeilijkt de berijdbaarheid voor rolstoelen en rollators
grindpad
  • de bankjes zijn te vies om op te zitten
bankjes
  • vooraan, rechts naast de oprijlaan ligt een stuk grond wat helemaal is verwilderd; de bewoners hebben voorgesteld om hier een insect- en vlindervriendelijke tuin van te maken en aangeboden om dit met een vrijwilligersgroep te helpen onderhouden onder leiding van een deskundige
  • het grasveld rechts-achter Goudestein, gezien vanuit de Vechtkant ziet er erg saai uit; dit zou een betere invulling kunnen gebruiken
grasveld met bankje
  • De vele takken van een omgevallen boom zorgen voor verrommeling. Deze dienen verwijderd te worden. De omgevallen stam blijft liggen voor nieuw leven, zoals schimmels, insecten, plantjes, etc.

De gemeente heeft hiervan nota genomen en gaat hiermee aan de slag. Tegen het eind van het jaar wordt een tweede bijeenkomst georganiseerd waarbij het effect van de getroffen maatregelen geëvalueerd zullen worden.