Bezwaar uitbreiding evenementen park Goudestein

De wijkcommissie heeft beroep ingesteld bij de Raad van State tegen het definitieve bestemmingsplan Rondom de Vecht.
Onze bezwaren betreffen de toename van het aantal meerdaagse evenementen en de toename van het aantal dagen waarop evenementen mogen plaatshebben.

Omdat de wijkcommissie pas kennis kreeg van het nieuwe bestemmingsplan nadat het door de gemeenteraad (op 2 oktober 2018) al was vastgesteld, kon alleen nog bezwaar worden gemaakt tegen de aspecten die gewijzigd zijn na het definitief concept van 9 juni 2017. Voor ons zijn van belang:
– introductie van (de mogelijkheid tot) 3-daagse evenementen
– toename van de op- en afbouwtijd voor de ijsbaan met 2 x 2 weken.

Lees hier ons volledig beroepschrift.

De termijn waarbinnen beroep kon worden aangetekend liep tot en met 14 februari.

De zaak is behandeld op 3 augustus 2020. Ruud Snoek en Arnold Crone waren hierbij aanwezig namens de wijkcommissie.
De uitspraak zou 6 weken later plaatsvinden, maar is inmiddels met nog eens 6 weken doorgeschoven.