Categoriearchief: Nieuws

Parkeren Kortelaan

De leden van de wijkcommissie is de commotie rond het parkeren en in het bijzonder het uitdelen van gele kaarten op de Kortelaan niet ontgaan. De VAR besteedde daar twee artikelen aan.
We hebben met onze gebiedsregisseur van de gemeente contact over het parkeren op de Kortelaan. Zij meldde ons dat de boa’s (ondersteuners van de politie) hierover onderling in gesprek gaan.
Daarna hebben wij een gesprek met de gebiedsregisseur en een vertegenwoordiger van de boa’s over de ontstane situatie. Dit gesprek vindt na de vakantie plaats.

Wij brengen uiteraard verslag uit van dit gesprek via FB en deze website en zoeken naar een vorm om de bewoners van de Kortelaan te betrekken bij de gesprekken.
Bewoners kunnen met vragen en/of opmerkingen over de parkeersituatie op de Kortelaan altijd contact met ons opnemen (info@zogweteringdichtersenlanen.nl).

Ons motto is “een leefbare Kortelaan voor allen”.

Schietgeluid uit de Bethunepolder

Al enkele jaren zijn er in het voorjaar geweerschoten te horen vanuit de Bethunepolder, met name ’s morgens vroeg (vanaf zonsopgang) en meestal op zaterdag.
Omdat dit de slaap verstoort van meerdere mensen, heeft de wijkcommissie uitgezocht wie deze geluiden veroorzaken en wat eraan te doen is.

Het blijkt dat het geluid afkomstig is van het jagen op ganzen.
De ganzenpopulatie moet worden beperkt wegens de schade die de dieren aanrichten aan de gewassen. Dit is staand beleid van de provincie; deze compenseert de gedupeerde boeren mits deze voldoende ganzen door jagers laten neerschieten. Het jachtseizoen loopt van april tot en met oktober; in deze periode mag vanaf een half uur voor zonsopgang gejaagd worden, wat in de zomermaanden dus erg vroeg is, zoals wij helaas ervaren.
Het hoogtepunt ligt tussen 5 juli en half augustus; zie ook de website van de wildbeheereenheid WBE Noorderpark.

De ganzen vliegen tegen zonsopgang naar hun vaste foerageerplekken en worden d.m.v. hagelschietende geweren tijdens de vlucht neergehaald. Het is geen optie om ze te schieten op hun foerageerplekken, want dan gaan ze de volgende keer elders eten. Bovendien zijn ze moeilijk te zien tussen het hoge gras.

Het jagen gebeurt met een aantal jagers tegelijk omdat men niet tevoren weet waar de ganzen zullen overvliegen; de jagers stellen zich daarom verspreid op. Omdat het moeilijk is om op werkdagen aan voldoende jagers te komen, beperkt de jacht zich tot de vrijdagen en zaterdagen.

Het geluid laat zich moeilijk dempen. Ten eerste omdat geluiddempers tijdens het jagen in Nederland niet toegestaan zijn en ten tweede omdat er geen geluiddempers bestaan voor hagelbuksen.
Dat er hinder wordt ondervonden is bij de jagers bekend; de politie heeft hen een aantal keer hierover benaderd en met hun afgesproken dat zij daags voor de jacht dit melden bij de politie, zodat die ervan weet als er klachten binnenkomen (ook van het huisjespark de Wilgenplas komen klachten).
Hierop aanhakend hebben wij met afgesproken dat ook wij daags voor elke jacht een whatsapp krijgen, zodat we er ons mentaal op kunnen voorbereiden.
Wil jij ook via de WhatsApp of per sms op de hoogte gehouden worden, stuur dan een e-mail met je naam en telefoonnummer aan info@zogweteringdichtersenlanen.nl.

Burenborrel Dichterswijk 2019

Gezellige middag van ‘Ken je buren’

buurtborrel Dichterswijk 18 mei 2019

Op zaterdag 18 mei 2019 waren de bewoners van de Dichterswijk uitgenodigd om elkaar (beter) te leren kennen en om nieuwe bewoners te ontmoeten. Dit vond plaats van 16.00 tot 17.30 uur in het speeltuintje van de Brederodestraat, waar de Wijkcommissie had gezorgd voor een tafel en stoelen, hapjes en drankjes.
Het was een mooie zonnige middag waarbij meerdere bewoners uit de Dichterswijk bijeengekomen zijn om met elkaar kennis te maken en te borrelen. Traditiegetrouw zullen we dit initiatief later dit jaar in een andere buurt weer voortzetten.

De nieuwe AED is officieel in gebruik genomen en al 2 x ingezet!

Hij is er en hij hangt! De AED is aangeschaft, dankzij de donaties van de wijkbewoners.
Op donderdag 6 december is hij officieel in gebruik genomen in aanwezigheid van wethouder Hetty Veneklaas en een twintigtal belangstellenden. Iedereen die de cursus Reanimeren en AED gevolgd heeft en zich heeft aangemeld bij HartslagNu.nl weet hem te vinden en kan hem bedienen.

Kijk hier voor een video-opname van RTV Stichtse Vecht, en hier voor een een reportage van VARnws.nl (de digitale uitgave van de VAR).

Inmiddels is de AED al twee keer ingezet bij een reanimatie!
Tussen 30 december 2018 en 6 januari 2019 is de AED al twee keer bij een oproep betrokken geweest. In beide gevallen hoefde hij echter niet gebruikt te worden omdat een andere AED net iets sneller ter plaatse was.

Archeologisch onderzoek Zogweteringlaan

Het archeologisch onderzoek door vrijwilligers op de locatie van de vorig jaar afgebrande boerderij aan de Zogweteringlaan in Maarssen is met succes en onder grote publieke belangstelling afgerond. Bij de opgraving is de opeenvolging van bouwfasen van de boerderij vast komen te staan. Een onverwachte en bijzondere vondst is gedaan in het vermoedelijke achterhuis of staldeel van de boerderij. Hier lag namelijk een bakstenen kelder die was opgevuld met afval.

In de kelder zijn naar schatting duizenden fragmenten van aardewerk, steengoed, porselein, kleipijpen, glas, bot, hout, leer, metaal en zelfs eierschalen gevonden. Hierbij bevinden zich onder andere versierde handvatten van bestek (van hout en vermoedelijk ivoor) en een houten lepel. Ook is een lakenlood uit Leiden gevonden. Daarnaast vonden de archeologen beschilderd en gegraveerd glas en veel resten die te maken hebben met het drinken van thee dat in die periode een luxeproduct was. Zo zijn er vele tientallen kopjes en schoteltjes van aardewerk en Chinees porselein gevonden en zelfs een fragment van een zeldzaam theepotje van zeer fijn gebakken rood aardewerk. Ook zijn er veel rookpijpen aangetroffen. De vondsten worden voorlopig in de periode 1675-1750 geplaatst.

De vondst is een buitenkans voor de archeologen om iets te weten te komen over het leven en de welstand van de bewoners van een boerderij. Hier is in onze provincie nog weinig onderzoek naar gedaan. Voorlopig wijzen de aangetroffen luxegoederen er op dat sprake moet zijn geweest van herenboeren die duidelijk in welstand leefden. De vondsten worden in de komende periode door vrijwilligers gewassen, gepuzzeld en geplakt. Daarna worden ze aan het provinciaal depot voor bodemvondsten aangeboden en komen ze beschikbaar voor een eventuele tentoonstelling.

bron: Nieuwsbrief gemeente Stichtse Vecht