Een AED in de wijk?

Vindt u een AED  (Automatische Externe Defibrilator, een apparaat dat helpt bij reanimeren) in onze wijk ook belangrijk, maar bent u nog niet toegekomen aan een donatie?
Help alsnog mee met de laatste € 200 door bijv. € 10,- te storten op het rekeningnummer van de wijkcommissie.
Wij hebben een centrale plek in de wijk gevonden waar de AED opgehangen kan worden, bij Bakkerij Boekwijt (hoek Kortelaan / Driehoekslaan).
Maar eerst moeten we het apparaat nog kunnen aanschaffen. Wilt u hieraan financieel bijdragen?

De AED-donatie thermometer

#09b32c Raised 883 € towards the 1.000 € target.

Als zoveel mogelijk mensen in de wijk € 10,- storten op onze rekening hebben we het bedrag voor een AED zo bij elkaar. Wij zijn echter blij met elke gift!    De thermometer laat zien hoever we al zijn.
En als er meer binnenkomt dan nodig, storten wij naar verhouding het overschot terug!
en als er onverhoopt te weinig binnenkomt om een AED aan te schaffen (maar daar lijkt het niet op), storten wij uw hele bijdrage terug.


Uw bijdrage is welkom op deze bankrekening:

NL34 RABO 0144 9865 07
t.n.v. H. Brouwer en/of R. Snoek
(de penningmeester en voorzitter van de wijkcommissie)
 
Met dank aan alle wijkbewoners die al een bedrag hebben gestort!