Een AED in de wijk!

Vindt u een AED  (Automatische Externe Defibrilator, een apparaat dat helpt bij reanimeren) in onze wijk ook belangrijk, maar bent u nog niet toegekomen aan een donatie?
Help alsnog mee met de laatste € 200 door bijv. € 10,- te storten op het rekeningnummer van de wijkcommissie.

Er komt een AED in de wijk! Dankzij de vele bijdragen hebben we het streefbedrag van € 1000,- bij elkaar en kunnen we de AED aanschaffen!
Wij hebben een centrale plek in de wijk gevonden waar de AED opgehangen kan worden, bij Bakkerij Boekwijt (hoek Kortelaan / Driehoekslaan).
Maar eerst moeten we het apparaat nog kunnen aanschaffen. Wilt u hieraan financieel bijdragen?

De AED-donatie thermometer

Created using the Donation Thermometer plugin https://wordpress.org/plugins/donation-thermometer/.1.000€Raised 1.028€ towards the 1.000€ target.1.028€Raised 1.028€ towards the 1.000€ target.103%
Deze thermometer geeft aan hoeveel gestort is voor de aanschaf van de AED, en wat het streefbedrag was. We zijn er!

Met dank aan alle wijkbewoners die een bedrag hebben gestort!