De AED in onze wijk komt er!

Elke seconde telt bij een hartstilstand. Daarom is het fantastisch om dit te kunnen melden.

De oorspronkelijk vraag was of u een AED in de wijk belangrijk vindt……nou en of u dat belangrijk vindt!
Dankzij de  donaties van vele wijkbewoners, hebben we het streefbedrag van € 1.000,- bij elkaar en  kunnen we de AED aanschaffen.

Wij hebben een centrale plek in de wijk gevonden waar de AED opgehangen kan worden, nl. bij bakkerij Boekweit op de hoek Kortelaan / Driehoekslaan.
De bakker gaat ermee akkoord dat de AED aan zijn muur bevestigd wordt, incl. aansluiting op de elektriciteit.
Aangezien de locatie van de AED openbaar is, hebben we een buitenkast nodig om de AED te beschermen.
Deze  buitenkast krijgen we via de Stichting Hartreanimatie Stichtse Vecht vergoed van de gemeente.

In voorkomende gevallen wordt via 112 de burgerhulpverlening en bediening van de AED in gang gezet.
In onze wijk hebben pas geleden 12 wijkbewoners de cursus Reanimatie en AED gevolgd. Deze maand volgen nog eens 8 wijkbewoners de cursus.
Wanneer deze wijkbewoners zich laten registreren als burgerhulpverlener hebben we extra expertise in onze wijk.

Uiteraard laten we u weten wanneer de AED wordt geïnstalleerd.