Extra cursus Reanimeren

Tijdens de boeiende wijkavond van 13 september over “Red een leven in uw buurt” in De Vondel was de cursusgroep van 27 september al snel volgeboekt.
Daarom organiseren we een tweede cursus die op 19 november 2018 van 19.00 tot 22.00 uur in de Vondel zal worden gehouden.
Voor deze tweede cursus kunt u zich aanmelden door onderstaand aanmeldingsformulier in te vullen.
De kosten bedragen € 40,- per persoon; deze worden vaak door de (aanvullende) ziektekostenverzekering vergoed.
Er kunnen maximaal 12 mensen deelnemen; op dit moment zijn er nog enkele plaatsen vrij. U krijgt in ieder geval bericht.

De cursus wordt gegeven door de stichting Reanimatieonderwijs.nl.