Kennismaken met de buren

Statushouders zijn vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning van vijf jaar. Onze gemeente is verplicht een aantal van hen een woning toe te wijzen met als gevolg dat Nederlanders en statushouders elkaars buren worden. Iedereen wil goede buren en om dat te bereiken vormen wij een werkgroep die gaat stimuleren dat in de buurt (Maarssen dorp) waar statushouders komen wonen, buren met elkaar gaan kennismaken.

Wat gaat de werkgroep doen?
Het eerste wat de werkgroep gaat doen is een aanpak uitdenken. Nadenken bijvoorbeeld over de vraag: willen en kunnen de Nederlandse buren van tevoren geïnformeerd worden over de statushouder die in hun buurt komt wonen? En wat wil de buurt dan weten? En van de andere kant: welke informatie wil de statushouder ontvangen over de buurt en de nieuwe buren?
Het tweede wat de werkgroep zal gaan doen is de aanpak laten uitvoeren door de buren. Het ligt immers voor de hand dat de informatie of activiteiten waar behoefte aan is, door de buren zelf met elkaar worden uitgewisseld. Dat kan het beste door mensen met elkaar kennis te laten maken. De werkgroep zal de nieuwe buren met elkaar in contact te brengen zodat zij van elkaar horen wie ze zijn en wat ze willen.
Als u interesse heeft om mee te doen, geeft u zich dan op bij Johan Jonkheid, bestuurssecretaris.

Van de kennismakingsbijeenkomsten kun je hieronder de verslagen lezen.

verslag kennismaking Jacob Catsstraat op 30 juli 2017