Nieuwe inrichting speelplekken Maarssen

Gemeente Stichtse Vecht richt een groot aantal speelplekken in de gemeente opnieuw in. Nu zijn ook de speelplekken bij u in Maarssen aan de beurt.

Inspraak kinderen en buurtbewoners
Op 2 inloopbijeenkomsten konden kinderen en buurtbewoners hun wensen doorgeven. De gemeente heeft het plan voor de speelplekken toegelicht. De wensen zijn zoveel mogelijk verwerkt in het uiteindelijke plan. Nu is het plan klaar en gaan we het uitvoeren.

Nieuwe inrichting speelplekken
Op de gemeentelijke website (www.stichtsevecht.nl/spelen) kunt u de plannen voor de speelplekken bekijken.

Planning
De werkzaamheden starten medio maart (na de krokusvakantie) en duren naar verwachting tot en met april. De planning is afhankelijk van het weer.
Na het plaatsen van de speeltoestellen zaaien we het gras in. De speelplek blijft dan ongeveer 6 weken (gedeeltelijk) afgesloten zodat het gras kan groeien. We vragen uw begrip voor het ongemak.
Als het helemaal klaar is hebben we mooie speelplekken waar de kinderen over meegedacht hebben.

Klimaatverandering
Om beter om te kunnen gaan met buien, hitte en droogte vervangen we stenen en tegels door een natuurlijke ondergrond. Zo’n natuurlijke ondergrond kan het water beter opnemen en zorgt tijdens warme dagen voor verkoeling. Zo is uw wijk beter voorbereid op extreme buien, hitte en droogte.

Spelen tijdens de werkzaamheden
Zolang de speelplekken nog niet klaar zijn kunnen de kinderen spelen op de andere speelplekken in de wijk. Kijk hier op de plattegrond.