Verslag jaarlijkse wijkavond 2017

Op donderdag 14 september is de jaarlijkse wijkavond gehouden met dit keer als thema:

Onze buurt regenbestendig! Help je mee?

De wijkavond vond plaats in het Vechtstreekmuseum. Er was een redelijke opkomst; het zaaltje was goed gevuld. De avond begon met het voorstellen van de nieuwe wijkagent Yvonne Liesveld.
De presentatie over de regenbestendige wijk werd verzorgd door Barbara Bekhof, adviseur klimaatadaptie van de gemeente Stichtse Vecht. Zij werd bijgestaan door Dilan Ozcan.

De toenemende tropische regenbuien zorgen steeds vaker voor wateroverlast. De vraag is hoe de gemeente en de burger zich hierop kunnen voorbereiden. Wat kan de gemeente doen, wat kan je als wijkbewoner doen? In de toekomst wil de gemeente toe naar een gescheiden systeem van drinkwater- en regenwatervoorziening. Veel regenwater wordt nu nog afgevoerd via het riool. Tijdens heftige buien kan het riool het vele water niet aan. In de toekomst kunnen regenpijpen afvoeren via regentonnen en op daarvoor geschikt (gemaakte) plekken in de tuin. Tevens is het van belang om onze tuinen niet te veel te “verstenen”. Een indicatie is een verhouding aarde – steen van 60-40.

Na de presentatie gingen we in 2 groepen uiteen. Eén groep kreeg uitleg bij de watertafel en één groep bekeek enkele filmpjes. Tot slot is een brainstorm gehouden over de vraag wat de gemeente kan doen om de burger te helpen om de wijk regenbestendig te maken.

Het was een geslaagde avond met een onderwerp wat leeft bij de wijkbewoners.