Spelen in de wijk

Inloopbijeenkomst op 28 maart 2018
Op 28 maart was van 16:00 tot 18:00 in de Vondel een inloopbijeenkomst. U en uw kind konden uw wensen en ideeën voor de speelplek kenbaar maken.

Buitenspelen is van groot belang voor de fysieke en sociale ontwikkeling van kinderen. Omdat kinderen met elkaar spelen komen ze in contact met kinderen in de buurt en bouwen ze een sociaal netwerk op. Daarnaast krijgen kinderen door buiten te spelen de nodige hoeveelheid beweging. Speelvoorzieningen zijn van belang om het buitenspelen en bewegen te bevorderen.

In dit beleidskader staat het buitenspelen in de gemeente Stichtse Vecht centraal. Hierin wordt de ambitie van de gemeente weergegeven om in kwantitatieve en kwalitatieve zin voldoende speelvoorzieningen aan te bieden voor kinderen en jongeren van verschillende leeftijden. Deze speelvoorzieningen moeten de doelgroep ook aanspreken en uitdagen tot (meer) buitenspelen en daarmee meer bewegen. Daarnaast moet de nota zorg dragen voor een efficiënte en doelgerichte inzet van budgetten en uitdagen tot een grotere inzet van inwoners.

Aan de hand van het beleid worden speelgelegenheden ingericht en onderhouden.
De wijkcommissie heeft contact met de gemeente en bewoners over uitvoering van het beleid in onze wijk. Dit houdt onder andere in: de inrichting, veiligheid en onderhoud van speeltuinen. Wij horen graag ervaringen en ideeën van bewoners hierover.

Verzoeken om reparatie of onderhoud graag direct melden bij de gemeente.

leeftijdsklassen van de kinderen

loopafstanden tot de speeltuinen

leeftijdsklassenloopafstanden