Verkeersmaatregelen Zandpad

Het gemotoriseerde verkeer op het Zandpad wordt aan banden gelegd om het schoolgaande fietsersverkeer veiliger te maken. Volgens de plannen wordt tussen 7.30 en 9.30 uur het autoverkeer tussen Maarssen en de Nieuwe Weg in beide richtingen verboden, bestemmingsverkeer uitgezonderd.
In de gemeenteraad van 19 december wordt het formele besluit genomen en dan zou nog voor de zomer het Zandpad op slot kunnen in de ochtendspits. Eind 2018 is er een eerste evaluatie van de maatregelen.

In oktober 2017 heeft de gemeente de Trajectnota Zandpad tussen Maarssen en Nieuwersluis gepubliceerd.
Op 2 november heeft de gemeente een inloopavond in Boom en Bosch in Breukelen georganiseerd over dit onderwerp. De wijkcommissie was daar ook vertegenwoordigd en heeft op die avond gebruik gemaakt van de mogelijkheid om schriftelijk commentaar te geven op de plannen. Intussen hebben we hiervan een verslag gekregen. Ons commentaar staat op pag. 13.

Er is ons door de gemeente reeds toegezegd dat we betrokken worden bij de eventuele maatregelen voor de Plesmanlaan, de Driehoekslaan en de Diependaalsedijk.

Een van de voor ons belangrijke punten betreft de doorstroom van het verkeer door Maarssen-dorp. Een belangrijk knelpunt is o.i. de grote rotonde op de Plesmanlaan bij de Merenhoef. Voetgangers en fietsers hebben hier voorrang, waardoor de rotonde bij een grote toevoer van auto’s blokkeert. Bij afsluiting van het Zandpad in de ochtenduren tussen 7.30 – 9.30 uur worden de wijkbewoners uit onze wijk door de stagnatie bij die rotonde aanzienlijk benadeeld wanneer ze door Maarssen-dorp richting Breukelen en station Breukelen via de Straatweg moeten rijden.
Onze vraag was om maatregelen te nemen die de doorstroom van de rotonde bevordert.

Wij waren ook aanwezig op de commissievergadering op 6 december. Omdat we ons punt reeds schriftelijk op 2 november hadden gemaakt hebben geen inspreektijd gevraagd. Tijdens de commissievergadering is het punt van de verkeersdoorstroming in Maarssen-dorp echter niet aan de orde gekomen.
Om hiervoor alsnog de nodige aandacht te vragen hebben wij e-mail gestuurd aan de Griffie va de gemeente met het verzoek om alsnog dit aandachtspunt in de besluitvorming van uw vergadering op 19 december mee te nemen.

Laatste nieuws: De verkeersmaatregel is officieel bekendgemaakt in het gemeenteblad van 29 maart 2018, zie hier en hier.