Vervolgschouw Park Goudestein

Op 9 november is er een vervolgschouw geweest in Park Goudestein. De eerste schouw was op 5 juli en werd geïnitieerd door omwonenden die ontevreden waren over het onderhoud van het park.
Aan de hand van de lijst met verbeterpunten is er opnieuw een rondwandeling door het park gemaakt met ongeveer dezelfde mensen, t.w. 2 medewerkers van de gemeente, 6 omwonenden en 2 vertegenwoordigers van de wijkcommissie.
Een aantal verbeterpunten zijn ter hand genomen, zoals het weghalen van opschot, het verwijderen van brandnetels langs de paden, herstel van de fontein en herstel van het gazon rond de vijver en op diverse plaatsen waar gemaaid is, is er opnieuw gras ingezaaid.
Op de planningslijst staan: verwijderen van overtollig dood hout bij omgewaaide boom, weghalen van opschot langs de vijver het het creëren van enkele bloemperken langs de paden.
Op sommige plekken op de parkpaden ligt nog te veel grind. Met een rollator of rolstoel is er niet door te komen, bijvoorbeeld bij de paden aan de voorkant van Goudestein.
De bankjes zien er nog verwaarloosd uit. Helaas is er op dit moment geen budget om de bankjes op te knappen.
Binnenkort wordt Maarssen On Ice weer op het grasveld van Goudestein opgebouwd. We hebben ter bescherming van gras het verzoek gedaan om de containers achter de ijsbaan ook op blokken te plaatsen.
Een nieuwe vraag is of er meer prullenbakken geplaatst kunnen worden. Hondenuitlaters die de hondenpoep in een zakje oprapen, moeten zoeken naar een prullenbak.
Al met al zijn de bewoners tevreden over de verbetering van het onderhoud. De medewerkers van de afdeling “Groen” van de gemeente, Jelle Niezen en zijn collega, zijn hiervoor gecomplimenteerd.
In het voorjaar van 2019 wordt de volgende parkschouw georganiseerd.