Notulen bestuursvergadering 04-04-2016

Agenda

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Verslag: 29 februari 2016
 3. Terugblik:
  – PlantenTweedaagse 14 en 15 maart
  – Opschoondag 19 maart
 4. Oprichten WhatsApp-groep
  – Voorbereiding a.d.h.v. mails:– Johan: 14/3: info-avond
  – Steven: 20/3
  – Aanmeldingen n.a.v. flyer
  – Afspraak wie beheerder gaat doen / wie 2e man?
  – Welke stappen moeten worden genomen om WhatsApp-groep op te richten?
  – Uitvoering van de te nemen stappen
  – Taken en afspraken
 5. Evaluatie Maarssen on Ice:
  – Johan en Ruud hebben op 4 april een evaluatiegesprek.
 6. Ontwikkelingen Harmonieplein: zorg van MOL
 7.  
  De onderstaande agendapunten stonden nog:

 8. Kom erbij in Maarssen-dorp: stand van zaken
 9. Beleid langzaam verkeer: zie mail van Steven, d.d. 17 februari j.l.
 10. Speelbeleid: zie mail Steven 30 november 2015
 11. Stand van zaken ontwikkeling Speeltuin Kortelaan
 12. Bijeenkomst winkelgebied: 18 januari.
  Hedde was erbij
 13. W.v.t.t.k.
 14. Rondvraag, sluiting en plannen datum volgende keer

Notulen

Aanwezig: Hedde, Steven, Johan en Ruud
Afwezig: Martin

Johan notuleert

 • We besluiten om de agenda en notulen van de vergadering op de WEB site te plaatsen. De notulen worden pas geplaatst als ze zijn goedgekeurd.
 • Planttweedaagse.
  Uit het leefbaarheidsbudget van de gemeente, dat aan ons was toegekend, zijn door de gemeente plantjes gekocht. Omdat het budget niet groot genoeg was om hieruit ook nog het planten te bekostigen, hebben we dit zelf gedaan. De plantjes zijn in de bermen van de Diependaalsedijk geplaatst met de bedoeling om het groen gevarieerder te maken.
  Met een klein clubje hebben we er twee dagen over gedaan om deze klus te klaren. De deelnemers zien met plezier op deze activiteit terug.
 • Opschoondag
  De jaarlijkse opschoondag op zaterdag 19 maart was weer een groot succes. Er waren 12 volwassenen en leden van de scoutinggroep Jan Campert aanwezig. Wel moeten we de organisatie volgend jaar strakker plannen, om te voorkomen dat er geen stukken overgeslagen worden. Napraten bij bakkerij Boekweit, die voor koffie met een versnapering zorgde, was erg gezellig.
 • Website
  Willen we voor de volgende vergadering afgerond hebben.
 • WhatsApp-groep
  Er zijn nu 42 aanmeldingen van mensen die mee willen doen. Op 18 of 19 mei willen we met deze mensen een avond beleggen om de groep op te kunnen starten. Steven maakt een mail voor de aangemelde personen en is tevens contactpersoon. Ruud zal in eerste instantie optreden als zijn backup.
 • Maarssen on Ice
  Op 5 april hebben Ruud en Johan een evaluatie gesprek met de gemeente.
 • Inrichting van Harmonieplein
  Als uitvloeisel van deelname aan het Dorpsontwikkelingsplan zijn we geïnteresseerd om te vernemen wat er met het Harmonieplein gaat gebeuren. Tot op heden horen we daar weinig over. Hedde zal contact opnemen met Wieke van Mourik (gebiedsregiseur) van de gemeente.

Aan alle overige punten wordt gewerkt en is er voortgang maar komen vanwege de tijd niet aanbod.

Volgende vergadering maandag 2 mei 2016.