Waarom een wijkcommissie?

Een wijkcommissie is er om de leefbaarheid in onze wijk te handhaven en waar nodig te verbeteren. Het gaat hierbij om zaken, zoals sociale veiligheid, verkeersveiligheid, het dichter bij elkaar brengen van mensen (sociale cohesie), groenvoorziening, een schone wijk, het tegengaan van overlast, verbetering van de wijk waar nodig en kan.
We willen de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van wijkbewoners bevorderen, d.w.z. dat ook de bewoners zich waar wenselijk en mogelijk inzetten voor een fijne, mooie en leefbare wijk om te wonen.
We zijn de ogen en oren van de wijk en van de gemeente.
Zoals alle wijkcommissies binnen Stichtse Vecht hebben we een convenant met de gemeente afgesloten waarin de samenwerkingsafspraken zijn geregeld (lees hier het pdf-document).
De bestuursleden van de wijkcommissie zijn vrijwilligers. We streven er naar dat uit elk deel van de wijk (Zogwetering, Dichterswijk en Lanenkwartier) 2 bewoners zitting hebben in het bestuur.
We zijn geen formele groep in de zin van stichting of vereniging.