Vacatures

Op dit moment hebben we een vacature voor:

1 bestuurslid

De vacature staat open voor bewoners van de Dichterswijk. Als je in het Lanenkwartier of de Zogwetering woont en interesse hebt, willen wij dat ook graag weten.

Wat houdt bestuurslid in?

Je houdt samen de andere bestuursleden contact met bewoners, ondernemers, instellingen, gemeente en politie. Je fungeert hier als klankbord.
Het bestuur organiseert activiteiten om de leefbaarheid in onze wijken te verbeteren en komt doorgaans een avond in de maand samen. Afhankelijk van interesse en beschikbaarheid wonen individuele bestuursleden bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente of andere instellingen bij.
Deelname aan het bestuur is op vrijwillige basis en daarmee ook onbetaald.
Bij de samenstelling van het bestuur streven wij ernaar om het bestuur een goede afspiegeling van de wijken te laten zijn. Omdat het bestuur nu vooral uit oudere heren bestaat, moedigen we jongere bewoners van de wijken en ook vrouwen aan om in het bestuur plaats te nemen. Wij streven naar een grotere verscheidenheid om blijvend met onze activiteiten herkenbaar te zijn voor alle bewoners.

De wijkcommissie Zogwetering Dichters & Lanen zet zich in om het wonen in de wijken aangenaam te houden. Dit willen we bereiken door te letten op: sociale veiligheid en verbinding tussen bewoners, verkeersveiligheid, groenvoorziening, ruimte voor kinderen om te spelen, een schone wijk en het voorkomen van overlast. Hiervoor organiseren we elk jaar activiteiten zoals de Wijkavond, de Landelijke Opschoondag en Ken je buren. Ook nemen we deel aan activiteiten die door de gemeente en anderen georganiseerd worden, zoals woningbouwproject Zogwetering en ontwikkelingen bij Doornburgh. Op het gebied van veiligheid functioneert al meerdere jaren een WhatsApp-groep. We zoeken nog uitbreiding voor de signaleringsteams. Meer informatie over ons en onze activiteiten is te vinden op deze website.

Je kunt je hier aanmelden.

Initiatiefnemers

Wil je niet in het bestuur zitten, maar wel een bijdrage leveren aan activiteiten of heb je daar ideeën over, dan horen wij dit ook graag. Dit laatste geldt natuurlijk voor alle inwoners van de wijken. Veel bewoners hebben ideeën over hoe de leefbaarheid beter zou kunnen en willen hier graag wat aan doen. Heb je een initiatief voor onze buurt die je graag wilt realiseren? Laat het ons weten.

Wat houdt initiatiefnemer in?

Als buurtcommissie kunnen we je helpen jouw idee te realiseren door jouw initiatief onder de aandacht te brengen bij andere buurtbewoners en de gemeente. Uitgangspunt hierbij is om initiatieven te realiseren voor en door bewoners.

Je kunt je hier aanmelden.