Hoe werkt WhatsApp Buurtpreventie?

De buurten Zogwetering, Dichterswijk en Lanenkwartier beschikken samen over een buurtsignalerings WhatsApp-groep. Deze heeft als doel om bij onraad andere bewoners in de wijk hierover te informeren en op een passende wijze in actie te komen. Alle bewoners van de betrokken buurten van 21 jaar en ouder kunnen deelnemen aan de WhatsApp-groep. Een belangrijke randvoorwaarde voor de deelname aan de groep is dat een deelnemer zich houdt aan een voor de groep opgestelde aanpak. We vragen alle deelnemers bij inschrijving om de aanpak door te nemen. Met de juiste inzet van de WhatsApp-groep houden we de buurtsignalering effectief en alle ingeschreven bewoners hierbij betrokken.

Hoe kunnen we een veiligere omgeving creëren?
Samenwerken is het sleutelwoord. Doordat jij als buurtbewoner in je eigen wijk als geen ander weet welke personen of voertuigen er wel in de wijk thuis horen en welke niet heb je al een streepje voor.
Natuurlijk kom je wel vaker personen of voertuigen tegen in uw wijk die je niet kent. Meestal is het visite voor de buren of zijn het mensen van een bedrijf die op huisbezoek gaan.
Soms komen er mensen in de wijk of staat een voertuig in de wijk waarbij je het gevoel hebt dat het ergens niet klopt.

Wat te doen bij een verdacht persoon of voertuig?
De melding wordt volgens het SAAR principe afgehandeld:
SAAR staat voor:
S Signaleren
A Alarmeren
A Appen
R Reageren

Signaleren & Alarmeren
Je belt dan 112 en krijgt iemand van de meldkamer aan de telefoon. Je legt uit wat je gezien hebt en geeft een zo goed mogelijk signalement van de persoon en/of voertuig. De medewerker van de meldkamer zal dit doorgeven aan de politie. De politie onderneemt graag actie want zij willen weten wat die persoon doet in onze wijk.

Appen
Als lid van de Whatsapp groep van de wijken Zogwetering Dichters en Lanen volg je ook de volgende stap:
Nadat je 112 gebeld hebt, app je wat je net aan de meldkamer gemaild hebt naar alle leden van de groepsapp. Dit is de tweede A van SAAR.

Reageren
Met reageren wordt bedoeld dat je de persoon en/of het voertuig in kwestie op afstand in de gaten houdt en de groep informeert door middel het versturen van een App als de persoon en/of het voertuig in kwestie zich verplaatst. Belangrijk hierbij is dat je meldt wat je ziet en niet wat je doet. De is de R van SAAR.
Kun je als lid van de Whatsapp groep ook ingezet worden als de politie dat wil?
Ja, dat kan! De politie kan op zoek zijn naar een of meerdere personen en/of voertuigen en hebben daar soms wat meer ogen voor nodig. Als de politie behoefte heeft aan meer ogen in de wijk wordt dit gemeld bij de contactpersoon van de Whatsapp groep en die zal de oproep appen naar alle leden van de Whatsapp groep. Verder werkt het hetzelfde als het SAAR principe.

Vrijwillig of verplicht?
Het lid zijn van de Whatsapp groep Zogwetering Dichters en Lanen is uitsluitend op vrijwillige basis. Je bent niet verplicht om in actie te komen bij een melding van een wijkbewoner of politie.

Tot slot….
Is er iets nog niet helemaal duidelijk? Stel gerust een vraag. Je kunt een mail sturen naar de wijkcommissie Zogwetering Dichters en Lanen op het e-mail adres:
whatsapp@zogweteringdichtersenlanen.nl

→ naar aanmeldformulier