Boeiende verhalen op de wijkavond

Op 25 april 2024 werd de eerste wijkavond sinds jaren gehouden. De vorige gingen niet door vanwege de corona, het plotseling afzeggen van een spreker van de gemeente en de onvoldoende beschikbaarheid van een geschikt zaaltje, maar nu waren er geen hindernissen en kon een volle zaal belangstellenden genieten van de boeiende verhalen van de polderwachter Marcel Blekendaal en de voorzitter van het nieuwe Dorpshuis Annie de Boer.

Maar eerst vertelde onze voorzitter Ruud Snoek waar de wijkcommissie zich zoal mee bezighoudt:

 • Maarssen on Ice Overleg met de gemeente en eigenaar van de ijsbaan, parkeren en geluidsoverlast, gevolgen voor gazon van het park, schaatsmiddag voor de jeugd.
 • Ontmoet je buren: op 1 juli 2023 op Peerlenburgh, dit jaar (op 1 juni) in de Zogwetering.
 • Opschoondag: Jaarlijks door vrijwilligers en scouting.
 • BuurtPreventie en BuurtSociaal: WhatsApp-groepen
 • Wegversmalling Driehoekslaan bij kruising Klokjeslaan
 • Werkgroep Warmte Zogwetering: Een verkenning naar de mogelijkheden voor de aanleg van een warmtenet.
 • Herinrichting Zandpad
 • Uitbreiding Schulp
 • Nieuwbouw Zogwetering
 • Herbestrating Dichterswijk
 • Naamsverandering Vondelstraat
 • Laadpalen Zogwetering
 • Jaarlijkse Wijkavond
 • Bevorderen contacten tussen bewoners en gemeente

Vervolgens voerde Marcel Blekendaal, de enige polderwachter van Nederland, ons mee in de boeiende historie van de (Nieuwe) Hollandse Waterlinie. Hij heeft een een eigen website waarop hij met het Waterverhaal nog veel (meer) vertelt over dit onderwerp.

En Annie de Boer vertelde over de totstandkoming van het Dorpshuis, voorheen De Vondel, en welke activiteiten daar nu zoal plaatsvinden. Kijk voor meer informatie op de website van het Dorpshuis.

De ca. 35 aanwezigen toonden zich zeer geïnteresseerd, stelden volop vragen en deden verschillende suggesties waar wij als wijkcommissie mee verder kunnen.

Na afloop konden alle aanwezigen nog een tijdje napraten onder het genot van een drankje.

Al met al een geslaagde avond die ons aanmoedigt voor een volgende editie!