Waar houdt de wijkcommissie zich mee bezig?

Jaarlijkse activiteiten:

Een jaarlijkse wijkbijeenkomst
Naast een rapportage van onze werkzaamheden van dat jaar, stellen we een specifiek onderwerp aan de orde.
Onderwerpen van de afgelopen jaren zijn, o.a. : de geschiedenis van onze wijk, Stichting Welzijn Stichtse Vecht, Duurzaamheid, Veiligheid en Werken met signaleringsteams.

Ken je buren
Twee keer per jaar organiseren we een informele bijeenkomst met een drankje en een hapje in een deel van de wijk of een straat. De bedoeling is om onderlinge contacten te stimuleren en daarmee ook de veiligheid te vergroten. Het kan immers heel nuttig zijn om te weten wanneer je buren een week-end weg zijn of op vakantie.
Deze bijeenkomsten zijn in de regel op zaterdagmiddag tussen 16.00–18.00 uur.

Landelijke Opschoondag
Elk jaar wordt de landelijke opschoondag georganiseerd. Wij doen daaraan mee. Op een zaterdagmiddag gaan we met knijpers en vuilniszakken de wijk in om afval te verzamelen. Vanuit een of twee verzamelpunten maken we in groepen een ronde door de wijk.
We sluiten de middag af met het gezamenlijk drinken van een kop koffie, thee en een hapje.
De gemeente zorgt voor de nodige knijpers en vuilniszakken.

Maarssen on Ice
Elk jaar bieden we op een afgesproken datum en tijd de kinderen uit onze wijk een gratis toegangskaartje aan om te schaatsen, inclusief de huur van schaatsen. We willen hiermee de belangstelling en het plezier voor schaatsen bij de jeugd stimuleren.
De wijkcommissie is voortdurend in gesprek met de gemeente en de eigenaar van de ijsbaan om “Maarssen on Ice” ook voor de buurt zo goed mogelijk te laten verlopen. Aandachtspunten hierbij zijn de vergunningentoekenning aan “Maarssen on Ice” door de gemeente, geluidsoverlast, parkeren en afval. En last but not least maken we ons sterk om park Goudestein als park te behouden i.p.v. evenemententerrein.

Speeltuinen in onze wijk
We onderhouden regelmatig contact met de gemeente over het onderhoud van de speeltuinen in onze wijk.

Verkeersveiligheid schoolgaande jeugd
De wijkcommissie denkt mee met de gemeente over het beleid met betrekking tot het langzame verkeer. Voor ons gaat het met name om een veilige schoolroute.

Beleidsthema’s van de gemeente

  • Gebiedsgericht werken
  • Speelbeleid
  • Afvalbeleid
  • Veiligheid en leefbaarheid