Waar houdt de wijkcommissie zich mee bezig?

Jaarlijkse activiteiten:

Een jaarlijkse wijkbijeenkomst
Naast een rapportage van onze werkzaamheden van dat jaar, stellen we een specifiek onderwerp aan de orde.
Onderwerpen van de afgelopen jaren zijn, o.a. : de geschiedenis van onze wijk, Stichting Welzijn Stichtse Vecht, Duurzaamheid, Veiligheid en Werken met signaleringsteams.

Ken je buren
Twee keer per jaar organiseren we een informele bijeenkomst met een drankje en een hapje in een deel van de wijk of een straat. De bedoeling is om onderlinge contacten te stimuleren en daarmee ook de veiligheid te vergroten. Het kan immers heel nuttig zijn om te weten wanneer je buren een week-end weg zijn of op vakantie.
Deze bijeenkomsten zijn in de regel op zaterdagmiddag tussen 16.00–18.00 uur.

Opschoondag
Elk jaar wordt de landelijke opschoondag georganiseerd. Wij doen daar aan mee. Op een zaterdagochtend gaan we met knijpers en vuilniszakken de wijk in om afval te verzamelen. Vanuit een of twee verzamelpunten maken we in groepen een ronde door de wijk.
We sluiten de ochtend af met het gezamenlijk drinken van een kop koffie.
De gemeente zorgt voor de nodige knijpers en vuilniszakken.

Maarssen on Ice
Elk jaar bieden we op een afgesproken datum en tijd de kinderen uit onze wijk een gratis toegangskaartje aan om te schaatsen, inclusief de huur van schaatsen. We willen hiermee de belangstelling en het plezier voor schaatsen bij de jeugd stimuleren.
De wijkcommissie is voortdurend in gesprek met de gemeente en de eigenaar van de ijsbaan om “Maarssen on Ice” ook voor de buurt zo goed mogelijk te laten verlopen. Aandachtspunten hierbij zijn de vergunningentoekenning aan “Maarssen on Ice” door de gemeente, geluidsoverlast, parkeren en afval en last but not least de zorg om park Goudestein als park te behouden i.p.v. evenemententerrein.

Andere activiteiten:

Klankbordgroep Zwanenburg
De wijkcommissie is vertegenwoordigd in de klankbordgroep Zwanenburg , de nieuwbouw bij de Klokjeslaan, Driekhoeslaan en Kortelaan.

Speeltuin Kortelaan
We zijn lid van de werkgroep “Speeltuin Kortelaan”. Deze werkgroep behartigt en bewaakt het behoud, onderhoud en de ontwikkeling van de speeltuin.

De Vondel als huiskamer
De Stichting Welzijn Stichtse Vecht initieert een activiteit voor mensen die het op prijs stellen om op een informele wijze andere mensen te ontmoeten. De wijkcommissie ondersteunt hierbij.

Verkeersveiligheid schoolgaande jeugd
De wijkcommissie denkt mee met de gemeente over het beleid met betrekking tot het langzame verkeer. Voor ons gaat het met name om een veilige schoolroute.

Verkeersveiligheid op de Diependaalsedijk
Het verkeer op de Diependaalsedijk neemt toe, omdat het totale ambtelijk apparaat wordt gehuisvest in het gemeentekantoor op de Endelhovenlaan. Te snel rijden en het rijden tegen het éénrichtingsverkeer zijn onderwerpen van gesprek met de gemeente.

Uitbreiding parkeerplaats gemeentekantoor
De wijkcommissie is betrokken geweest bij de uitbreiding van de parkeerplaats bij het gemeentekantoor. Het aantal parkeerplaatsen, het behoud van zo veel mogelijk groen en het voorkòmen van overlast in de avond en nachtelijke uren zijn belangrijke punten van inbreng geweest tijdens de gesprekken.

Beleidsthema’s van de gemeente

  • Dorps Ontwikkelingsplan
  • Gebiedsgericht werken
  • Speelbeleid
  • Afvalbeleid