Notulen bestuursvergadering 25-09-2017

Aanwezig: Hedde, Johan, Ruud, Steven en Arnold
Afwezig:

Hedde notuleert

Notulen van de vorige vergadering
Dit verslag opgemaakt door Johan wordt akkoord bevonden.

Terugblik Wijkavond 14 september: “Regenbestendige tuinen”
Het was een levendige avond dus in die zin was de opzet geslaagd.
Overige info over werk van onze commissie werd kort door Ruud gedeeld.
Opkomst met circa 20 personen (820 adressen) blijft gering.

Terugblik ”Ken je Buren” 23 september
Opkomst (circa 15, inclusief kinderen) viel met 100 geflyerde adressen niet mee.
Sfeer was wel goed. We spraken af dat we in april 2018 die ene persoon gaan benaderen om haar aan te moedigen het plan van een barbecue in dat gedeelte van de Kortelaan ten uitvoering te brengen.

WhatsApp-groep
Geen nieuws. Steven zal met Suzan Wildeman contact opnemen over ons e-mailadres en over de straten waar we wonen. Hedde zal Steven alle straatnamen doorgeven.

Signaleringsteams
Er zijn 2 groepen overdag en 1 groep vanaf 23.00 uur. Er is geen onrust en er waren de laatste tijd geen inbraken. Bij het gemeentehuis houden jongeren zich op en in de Brederodestraat bij het veldje wordt gedeald en is er soms overlast. Hedde houdt dit in de gaten.

Verkeer
In de wijk Zogwetering zijn op initiatief van bewoners andere en veiliger paaltjes geplaatst met aanpassing van het wegdek en is de sluis bij Leeuwenhof weggehaald zodat fietsen naar De Klaroen rechtstreeks mogelijk is. Jammer dat de blokkering op het trottoir bij de speeltuin (nog) niet is gerealiseerd.

Bedrijven in de wijk
Er zal nog eens een bericht uitgaan naar bedrijven die niet gereageerd hebben en in dit bericht zal Steven tevens kijken naar een hint om zaken met elkaar te doen. Arnold zal Steven een opgave verstrekken van bedrijven die wel gereageerd hebben tot op heden.

Brief van een bewoner over te ernstig kortwieken van bomen in de Doornhoecklaan
Een bewoner heeft het college hierop aangeschreven. Ruud heeft van deze brief een kopie gekregen en houdt met deze persoon contact om het antwoord en de kwaliteit daarvan te bewaken.

Cursus reanimatie en AED
Ruud zal met de gemeente contact opnemen en hen vragen hoe zij dat in de praktijk in een woonwijk gerealiseerd willen zien.

Eenzamen in de wijk (initiatief in Brugge)
Dit komt een volgende keer aan de orde vanwege de tijd

Volgende vergadering: 30 oktober 2017.