Vooraankondiging Jaarlijkse Wijkavond

met als hoofdthema:

“Red een leven in uw buurt”

Leer reanimeren en een AED bedienen

reanimatie
Datum: 13 september 2018
Locatie: De Vondel
Vondelstraat 51, Maarssen
Tijd: 20.00 – 21.30 uur

Aan het eind van de avond kunt u zich aanmelden voor de reanimatiecursus.
Deze cursus vindt plaats op 27 september.
De kosten zijn € 45,- per deelnemer.
Zorgverzekeraars vergoeden in de meeste gevallen een reanimatiecursus via de aanvullende verzekering.

Waarom dit thema?

Snel ingrijpen bij een hartstilstand is cruciaal voor het vergroten van de overlevingskans. Een reanimatieteam en een AED (Automatische Externe Defibrillator, apparaat dat helpt bij reanimeren) in de buurt kunnen het verschil maken tussen leven en dood.

Wat kunt u van de avond verwachten?

Peter van Nouland van Stichting Reanimatieonderwijs.nl verzorgt een informatieve en laagdrempelige presentatie over dit onderwerp. De wijkcommissie onderzoekt deze avond of er animo is voor een reanimatieteam van vrijwilligers in onze wijk.
Bij voldoende belangstelling zoeken we naar mogelijkheden om een AED op een centrale plek in de wijk te plaatsen.

Dit is een vooraankondiging. De officiële uitnodiging volgt nog, maar noteert u deze datum vast in uw agenda!

We hopen u 13 september te zien!

U kunt zich aanmelden voor deze informatieve bijeenkomst bij info@zogweteringdichtersenlanen.nl .

Namens de Wijkcommissie Zogwetering, Dichters en Lanen