Notulen bestuursvergadering 09-04-2018

Aanwezig: Hedde, Johan, Ruud, Steven en Arnold
Gast: Renée G.

Johan notuleert

Renée heeft zich gemeld om eventueel lid van de wijkcommissie te worden. Vanavond is zij als gast aanwezig om de sfeer te proeven en te beslissen over deelname.

Notulen van de vorige vergadering
De notulen van 12 maart zijn goedgekeurd.

Signaleringsteams
Wij hebben twee middagteams en een avondteam. De leden hiervan krijgen een uitnodiging voor een bijeenkomst in Breukelen op 18 april.

Cursus Werven van nieuwe bestuursleden
Arnold, Johan en Ruud hebben zich hiervoor aangemeld.

Opschoondag
Was een succes, vooral door de deelname van veel kinderen. Een verslag hiervan staat op de website.

Speeltuinen
Er is een bijeenkomst georganiseerd om de behoefte aan speeltoestellen te inventariseren. Hierbij waren ook kinderen uitgenodigd. Helaas zijn er maar weinig gekomen. Op basis van de ingebrachte wensen wordt een ontwerp gemaakt. Dit zal worden gepresenteerd op de volgende bijeenkomst.

Red een leven in uw buurt
De wijkavond van dit jaar zal gehouden worden op 13 september en gewijd zijn aan “Red een leven”. Voor het bedienen van een AED apparaat en het geven van hartmassage is een cursus nodig. Die zal bij voldoende belangstelling gehouden worden op 27 september. Het AED apparaat moet door de wijk zelf bekostigd worden. Wij denken aan het houden van een collecte om hiermee het geld op te brengen. Renée gaat Ruud helpen bij het maken van de uitnodiging.

Ken je buren Zwanenburg
Op 2 juni wordt “Ken je buren” gehouden in de nieuwe wijk Zwanenburg. Renée gaat Ruud helpen bij het maken van de uitnodiging.

WhatsApp-groep
Er zijn mensen die niets te horen krijgen als zij zich hebben aangemeld. Steven gaat dit na. Arnold heeft iedereen een berichtje gestuurd om ze te bedanken voor deelname. Het kan zijn dat niet iedereen die mail heeft ontvangen. Er is overgestapt op een ander mailsysteem (Mailchimp) in de hoop dat het voortaan beter gaat.

Volgende vergadering: 15 mei 2018.