Notulen bestuursvergadering 11-07-2016

Aanwezig: Hedde, Johan, Steven en Ruud
Afwezig: Martin

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
Johan notuleert.

WhatsApp-groep
De WhatsApp-groep heeft nu 50 deelnemers. Steven gaat namens de wijkcommissie een smartphone aanschaffen en beheren. Hierin komen alle deelnemers aan de WhatsApp-groep te staan. Het streven is om een grotere groep gebruikers te krijgen.
Er zijn inmiddels door de gemeente al bordjes geplaatst dat er in onze wijk een WhatsApp-groep actief is. Hedde gaat aan de gemeente vragen of dit er meer kunnen worden.
Technische aangelegenheden, zoals zaken die nog niet goed gaan, moeten we verzamelen en oplossen.

Ken je buren
Ken je buren gaat op 27 augustus gehouden worden in de PC Hooftstraat.
Steven maakt de flyer.

Signaleringsteams
Er hebben zich drie leden aangemeld voor de signaleringsteams. Zij zullen overdag rondes lopen.

Volgende vergadering: dinsdag 6 september.
De wijkavond is vastgesteld op dinsdag 25 oktober.