Notulen bestuursvergadering 12-03-2018

Aanwezig: Hedde, Johan, Ruud en Arnold
Afwezig: Steven

Hedde notuleert

Ruud opent de vergadering en deelt mede dat hem ter ore is gekomen dat oud bestuurslid Ton Beukelman is overleden tijdens zijn familie bezoek in Finland. Hedde zal namens de commissie een kaart sturen.

Notulen van de vorige vergadering
De notulen van 12 februari zijn goedgekeurd.

Inloopavonden over speeltuinen
Ruud gaat er naar toe en zal Steven vragen mee te gaan.

Uitnodiging door Gemeente betreffende bijeenkomst Signaleringsteams op 18 april
Ruud gaat hier naar toe, Hedde is die avond verhinderd.

Hek speeltuin Donkerelaan
Hek is aan één zijde van het trottoir geplaatst en voorkomt het niet maar moedigt wel aan om niet meer op het trottoir te fietsen.

Maarssen on Ice – evaluatiegesprek
Gemeente en wij als bewoners hebben geen klachten ontvangen. De norm voor de bassen (de dB(C)-norm) zou best wel omlaag kunnen maar de vergunning is voor drie jaar afgegeven. We blijven er scherp op toezien dat het een ijs-gerelateerde en tijdelijke activiteit blijft.

Voorbereiding opschoondag 24 maart
Arnold zal een uitnodigende e-mail versturen vanuit ons e-mailbestand en zal Steven vragen om het op Facebook te plaatsen. Johan zal de VAR vragen exclusief de uitnodiging te plaatsen volgende week. Steven zal bakker Boekweit weer vragen om koffie en iets lekkers. De traktatie bij koffie en thee in de vorm van een Maarssenaartje zullen wij afnemen van Boekweit tegen betaling. Ruud zal 2 stuks netten en hengels er bij kopen. Johan zal om 13.00 uur de scouting opvangen in het park en Hedde zal bij Johan mandarijnen afleveren. Wij verzamelen om 13.45 uur bij Boekweit en Hedde neemt de vuilniszakringen mee.

Red een leven in uw buurt
Dit wordt onderwerp van een wijkavond. Wij proberen de Vondel en de cursusleider te reserveren voor donderdag 13 september en de cursusavond op donderdag 27 september.
Ruud past zijn concept uitnodiging aan waarin aan bewoners ook om een financiële bijdrage wordt gevraagd om de investering te kunnen verwezenlijken.

Samen een stap verder
De gemeente heeft met een e-mail van 9 maart aan de wijkcommissies een aantal bijeenkomsten aangekondigd waar wij ons voordeel mee kunnen doen. Iedereen kan zich aanmelden. Het leek ons een goed idee om de bijeenkomsten van 17 en 24 april inzake ledenwerving met elkaar te volgen.

Voetpad Klokjeslaan (tussen Dr. Plesmanlaan en de Diependaalsedijk)
We maken ons al jaren zorgen over boven de grond uitstekende boomwortels op het smalle trottoir waardoor bewoners vaak op de weg gaan lopen. Hierdoor zullen mindervalide medebewoners mogelijk onze mooie omgeving mijden. Daarnaast was het modderig geworden en zou grindtoevoeging tussen bomen en tuinhek aan te bevelen zijn. Ruud en Hedde zullen met de gemeente eens gaan brainstormen over de situatie en Ruud legt een eerste contact via mw. Luchtenbelt.

Ken je buren Zwanenburg
Op de volgende vergadering wordt hiervoor een datum gepland.

Volgende vergadering: 9 april 2018.