Notulen bestuursvergadering 16-01-2017

Aanwezig: Hedde, Johan, Steven, Ruud en Arnold
Gasten: Poncia en Jan Onnes Seniorenraad, Jolanda van Wijk

Johan notuleert

Overleg met de Seniorenraad
Op ons verzoek zijn twee bestuursleden, Fer Poncia en Jan Onnes, van de Seniorenraad aanwezig. De Seniorenraad houdt zich bezig met de sociale problematiek van ouderen. Functioneren de diensten ten behoeve van ouderen goed? Komt er eenzaamheid in de wijk voor? Dit zijn vragen waar wij geen antwoord op hebben. Hierover kunnen we contact opnemen met Maria Dommer.
Om de bekendheid van de Seniorenraad te verhogen gaan we een link hiernaar in onze Website opnemen.

Kennismaking met Jolanda van Wijk
Jolanda heeft aangegeven actief voor de wijkcommissie te willen zijn. Op welke manier gaan we op de volgende vergadering bespreken.

Nabespreking overleg met Seniorenraad
Wij gaan nader uitwerken hoe we hier mee verder gaan.
We nemen in ieder geval contact op met Maria Dommer en Welzijn Stichtse Vecht.

Samenstelling bestuur wijkcommissie
Renate heeft zich teruggetrokken als bestuurslid. Zij is tot de conclusie gekomen dat dit niet echt haar ding is en wil ons daar niet in onzekerheid over laten.
Er heeft zich iemand anders gemeld voor een bestuursfunctie en Steven gaat contact opnemen.
Hedde gaat op zoek naar iemand uit de Dichterswijk om in het bestuur te komen.

Verslag vorige vergadering
Verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd.
Maarten Pekelharing is weg bij Welzijn Stichtse Vecht.
Jacobine Kleibergen neemt de functie van Wieke van Mourik waar zolang zij weg is.

Maarssen on Ice
De schaatsmiddag aangeboden door de wijkcommissie aan de jeugd van de wijk was een succes. Er hebben 55 kinderen aan meegedaan.
Johan en Ruud gaan nog een evaluatie met de gemeente hebben.

WhatsApp-groep
Geen nieuws.

Speeltuin
Steven gaat contact opnemen met Marijke Hofstra via Jacobine. De communicatie gaat niet goed.
Het bekostigen van de doelen voor het voetbalveld via het leefbaarheidsbudget is afgekeurd.
De rubberen tegels voor onder de speeltoestellen zijn ook te duur.
Er moet nog een keuze voor het hekwerk gemaakt worden.

Bedrijven in de wijk
Er zijn 264 bedrijven in de wijk, waaronder veel beheer bv’s.
Arnold gaat consumentenbedrijven benaderen om te achterhalen of zij op onze website geplaatst willen worden.

Rondvraag
Steven gaat Connie benaderen of zij nog lid wil worden van een signaleringsteam.

Volgende vergadering maandag 20 februari 2017.

Bovenop de agenda verkeerssituatie i.v.m. uitnodigen verkeersdeskundige van de gemeente en waterbestendigheid.