Notulen bestuursvergadering 20-02-2017

Aanwezig: Johan, Steven, Ruud en Arnold
Afwezig: Hedde

Johan notuleert

Notulen
Jolanda kan vanavond niet aanwezig zijn. Zij wordt voor een volgende vergadering uitgenodigd. Zij zal geen bestuursfunctie op zich nemen. Wel wil ze andere activiteiten ontplooien.
E-mails voor de wijkcommissie worden nu naar ieder bestuurslid doorgestuurd.
Johan moet de website nog aanmelden bij de gemeente.
We gaan een voorbespreking voeren met Piet van Beek over zijn plan om meer cohesie in de wijk te krijgen.
Ruud meldt op verzoek een geval van hondenoverlast bij de gemeente. In principe kan iedereen dat zelf doen.

Zwanenburg
Ruud is bij een startbijeenkomst geweest. De projectontwikkelaar stelt € 5000,- beschikbaar voor de speeltuin. De heer Van Amerlaan stelt € 1500,- beschikbaar voor de doelen op het voetbalveld. De grond van het voetbalveld is opgehoogd, maar moet nog geëgaliseerd worden. Het nieuwe speltoestel is brandgevaarlijk. Dat wil zeggen dat het afbrandt als vandalen daar een vuurtje stoken.

Speeltuin
Er is gekeken naar de beplanting van de speeltuin. De € 5000,- die beschikbaar is gesteld door de projectontwikkelaar zal hieraan besteed worden.
Door kritiek vanuit de gemeenteraad ligt het spelenbeleid stil. De wethouder die dit in zijn portefeuille had is afgetreden.
Er komt een proef met een survivaltoestel voor de 12+ jeugd op de Ariënslaan.

Vervanger Wieke van Mourik
De vervanger van Wieke van Mourik is Olivier Jonge Oudraat.
Johan en Ruud hebben op 22 februari een kennismakinggesprek.
Ook willen we weten wat de criteria van het leefbaarheidbudget zijn.

Ouderen
Op 14 maart hebben Johan en Ruud een gesprek met twee ouderenverpleegkundigen van Maria Dommer.

Opschoondag
De opschoondag is op zaterdag 25 maart en begint om 14.00 uur.
We maken dit bekend via website en facebook. Mensen waarvan we een e-mailadres hebben, krijgen een e-mail toegestuurd.
Ruud neemt contact op met Patricia om de scoutinggroep erbij te betrekken.
Johan informeert bij de VAR en Vechtstroom hoe duur een editorial is. Als de prijs niet te hoog is, kunnen we hier ook gebruik van maken. Bij Hedde informeren wat de financiële mogelijkheden zijn.
Ruud zorgt voor de tekst.

Website
Er is een pagina over spelen toegevoegd.
Er wordt gewerkt aan een tekst om ondernemers mee te benaderen. Hierin komt te staan wat zij op de website willen hebben staan.

Ken je buren
Dit jaar willen we een “Ken je buren” voor de zomervakantie organiseren en een erna.
Voor de vakantie is dit de Zogwetering en na de vakantie de Diependaalsedijk, Royaardslaan, Klokjeslaan en Kortelaan.

WhatApp-groep
Geen nieuws.

Verkeerssituatie
Steven gaat uitzoeken welke informatie we via Veilig Verkeer Nederland kunnen krijgen.

Waterbestendigheid
Zou een thema voor de wijkavond kunnen zijn.

Rondvraag
Geen.

Volgende vergadering maandag 20 maart 2017.