Notulen bestuursvergadering 27-11-2017

Aanwezig: Hedde, Johan, Ruud en Steven
Afwezig: Arnold

Hedde notuleert

Opening
Ruud opent de vergadering en heet Jacqueline Smits en Willemijn Luchtenbelt van onze gemeente van harte welkom .
Willemijn wordt vanaf begin 2018 onze gebiedsregisseur en dus aanspreekpunt richting gemeente over tal van zaken die in onze wijken spelen of gaan spelen.
Ruim de tijd wordt genomen om van gedachte te wisselen over de verschillende karakters van onze wijken en over goede een minder goede ervaringen tot nu toe in contacten en afspraken met de Gemeente.
Wij hopen en vertrouwen op een goede samenwerking met Willemijn.
Peter Korster is haar teamleider.

Gezien de tijd nemen wij nog kort enkele bestuurszaken door:

Notulen van de vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd.

Verkeer
Steven zal in de openbare commissievergadering over verkeer op 6 december het woord voeren en spreken over de problematiek van ontsluiting Maarssen Noord, over onveiligheid op onze Driehoekslaan en de Dr. Plesmanlaan en over het feit dat een eerder antwoord van de gemeente niet als serieus werd ervaren.

Maarsen On Ice
Er is een driejarige vergunning te zijn verstrekt en enkel voor dit jaar toestemming voor extra activiteiten. Wij worden betrokken bij de geluidmeting.
We spreken af woensdag 27 december om 13.00 uur weer vrijkaartjes te verstrekken. Flyers worden niet gemaakt.

Volgende vergadering: 18 december 2017.