Notulen bestuursvergadering 3-12-2018

Aanwezig: Arnold, Hedde, Johan, Renée, Ruud en Steven
Gast: Willemijn Luchtenbelt(gebiedsregiseur)

Johan notuleert

Notulen en mededelingen
In de notulen staat dat Johan heeft deelgenomen aan de cursus reanimeren, dit moet
Arnold zijn. De notulen zijn verder goedgekeurd.
Inmiddels heeft er ook een tweede cursus reanimeren plaats gevonden.

Cursus werven en motiveren
Een wijkcommissie hoeft niet alleen uit een bestuur te bestaan. Voor speciale activiteiten kan een beroep worden gedaan op mensen die dit willen organiseren.
Om de bekendheid van de wijkcommissie te vergroten kunnen we Portaal vragen om nieuwe bewoners op ons bestaan te attenderen.
Enquêtes kunnen door studenten worden uitgevoerd. Voor de studenten geldt dit als een stage. Zij worden begeleid vanuit de gemeente.
Voor nieuwe bestuursleden geldt dat zij duidelijkheid moeten krijgen over wat wij van hen verwachten.

Convenant wijkcommissie
Het huidige convenant loopt dit jaar af. De gemeente is doende om een nieuw convenant op te stellen. Hier gaan we een mail over krijgen.

Inloopavond speeltuinen
Kinderen en ouders konden hun wensen over de inrichting van de speeltuinen duidelijk maken. Een grasmat met kuilen wordt aangepast. Aanpassingen gaan in 2019 gebeuren

Fysiek Beleid
Op 29 januari gaat de gemeenteraad praten over de inrichting van het gebied waar nu de AVR nog gevestigd is. Alleen de contour van het gebied wordt aangegeven. De invulling hiervan komt later.

Parkeeroverlast Zogwetering
BOA’s (bijzondere opsporingsambtenaren) gaan extra controleren of er verkeerd wordt geparkeerd. Zij zullen bij overtredingen waarschuwingen geven, het is niet de bedoeling om al boetes uit te delen. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn gaan we dit via Facebook of e-mail naar betrokkenen communiceren.

AED
Op donderdag 6 december wordt de AED officieel in gebruik genomen. Wethouder Linda van Dort bleek niet op de hoogte van deze gebeurtenis. Dat betreuren we omdat zij in onze wijk woont. We gaan haar vragen of we hier directer over kunnen communiceren.

Maarssen On Ice
Op vrijdag 28 december organiseren we een schaatsmiddag voor kinderen in onze wijk. Ruud praat met de organisatie van Maarssen on Ice over deze middag.
Ook hebben we een naam van de gemeente doorgekregen over de evaluatie van het evenement. De gemeente gaat controleren hoe groot de schade aan het gazon is.

Samenstelling bestuur
Renée heeft te kennen gegeven dat ze het te druk heeft gekregen om ook haar taken in het bestuur nog te kunnen uitvoeren. Om deze reden treedt ze af. Uiteraard betreuren wij dit, maar we hebben begrip voor haar beslissing.

Rondvraag
Niets voor de rondvraag.

Volgende vergadering
Deze zal zijn op 7 januari 2019.

Actielijst
De actielijst is momenteel leeg.