Notulen bestuursvergadering 30-10-2017

Aanwezig: Hedde, Johan, Ruud, Steven en Arnold
Afwezig:

Johan notuleert

Notulen van de vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd.

Mededelingen
Naar aanleiding van een klacht over het snoeien van de bomen in de Zogwetering heeft de gemeente een reactie gegeven. Het snoeien van de bomen is volgens de richtlijnen verlopen. Degene die de klacht heeft ingediend is tevreden met het antwoord.

WhatsApp-groep
Er is soms verwarring over wie er gebeld moet worden: gemeente, politie of de WhatsApp-groep. In alle gevallen moet eerst de politie gebeld worden.

Bedrijvencontacten
Wordt door tijdgebrek tijdelijk niets aangedaan. Steven gaat nadenken over een enquête.

Gebiedsgerichtwerken
De gemeente organiseert een bijeenkomst op 13 november. Ruud, Hedde en Johan gaan daar naar toe. Wij zijn overwegend positief over de contacten met de gemeente.

Verkeer
De gemeente is van plan om het Zandpad tussen Maarssen en Breukelen in de ochtend een paar uur voor autoverkeer te sluiten. Dit is een nadeel voor automobilisten vanuit Maarssen-Noord naar Breukelen (station NS). Het geeft echter meer veiligheid voor fietsers. Het is een verbinding waar veel ongelukken gebeuren.

Red een leven in de buurt
Gaan we in de wijk vrijwilligers werven die levensreddende handelingen kunnen verrichten zoals reanimatie en gebruik van AED apparaten? Dit gaan we op de volgende vergadering verder bespreken.

Groenonderhoud
Ruud is naar een commissievergadering van de gemeente geweest. Er is veel onvrede over de uitvoering van het groenonderhoud. Het probleem is veroorzaakt door slechte communicatie tussen gemeente en uitvoerder. De uitvoerder kreeg direct al te maken met achterstallig onderhoud.
Er is ook veel kritiek op het meldpunt; dat meldt niets terug.

Rondvraag
Er zijn vaak onveilige situaties voor fietsers op de schoolroute bij de Plesmanlaan. Steven heeft hier melding van gemaakt bij de gemeente en wacht een reactie af. Mocht dit onbevredigend zijn dan wordt Veilig Verkeer Nederland ingeschakeld.

Volgende vergadering: 27 november 2017.