Notulen bestuursvergadering 6-06-2017

Aanwezig: Hedde, Johan, Ruud en Arnold
Afwezig: Steven

Johan notuleert

Notulen van 15 mei 2017
Deze zijn akkoord.

Uitnodigingen
Op 7 juli komt er een gesprek met Wethouder Pieter de Groene over de ontwikkelingen van Maarssen On Ice. Wij hechten aan het in stand houden van een goede balans tussen schaatsplezier en overlast en vinden de ontwikkeling naar Disco niet passend in de omgeving. Daarenboven zou de Gemeentelijke verordening maar 62 dagen per jaar evenementen toestaan in het park waardoor er minder of geen ruimte is voor andere uitingen.
Op 29 juni is er in het park tussen 17.30 en 20.30 uur een midzomerfeest als alternatief voor de nieuwjaarsreceptie.

Ken je buren Peerlenburg 16 juni
Ruud zal er vanwege vakantie niet bij zijn. Hedde zorgt voor boodschappen en vraagt Steven om een kort welkomstwoord te verzorgen. Arnold zal op de website nog aangeven dat bij slecht weer de website kan worden geraadpleegd.
De volgende “ Ken je Buren” zal zijn op 23 september voor Lanen.

Wijkavond donderdag 14 september
Op 2 augustus zal er om 10.00 uur een voorbereiding zijn met Barbara Bekhof over haar inbreng en zal tevens de verdere invulling van de avond worden besproken en een concept van de uitnodiging aan alle adressen worden voorbereid. Ruud zal onze wijkagent nog vragen om op die avond invulling te verzorgen. Hedde heeft het Vechtstreekmuseum vastgelegd voor de 14e september.

Opstart klankbordgroep om Statushouders te laten wennen aan hun omgeving en andersom
Er was op 30 mei een 2e gesprek met initiatiefnemer Piet van Beek. De wijkcommissie gaat voorlopig als klankbordgroep fungeren voor Piet en Piet gaat verder met enkele naaste bewoners om de betrokken statushouder thuis te laten geraken in de buurt en contacten op te doen.
Arnold zal een apart item op de site inruimen voor deze activiteit.

Bedrijven en contacten in de wijk
Vanuit de ouderraad van CBS De Klaroen hebben wij bericht ontvangen dat ook hun school een schoolzone krijgt toebedeeld zoals in onze gemeente bij andere scholen al duidelijk zichtbaar is. Wij zullen als bestuur daarop instemmend reageren en hen feliciteren met de toezegging.

Rondvraag
De volgende vergadering zal zijn 7 augustus 2017 om 20.00 uur.