Bestemmingsplan Zogweteringlaan naast nr. 2

Op 27 november a.s. wordt in de commissie Fysiek Domein van de gemeente Stichtse Vecht een bestemmingsplan besproken, die verdere bebouwing aan de Zogweteringlaan mogelijk moet maken. Het bestemmingsplan gaat over het slopen van een kas aan de Gageldijk achter nrs 119 en 121 en de nieuwbouw van een woning aan de Zogweteringlaan naast nr 2. De aanvrager doet een beroep op de ruimte voor ruimte regeling, waarbij als een kas van meer dan 5000m2 gesloopt wordt één woning terug gebouwd mag worden. Ter voorbereiding is het bestemmingsplan ter inzage gelegd voor zienswijzen. Dit is in de periode september, oktober, november 2017 geweest.
Er zijn toen 3 zienswijzen ingediend namens meerdere personen. Het bestemmingsplan wordt ter vaststelling in december aan raad voorgelegd. Het college adviseert de gemeenteraad in dit geval het bestemmingsplan niet vast te stellen.
De stukken die bij het besluit horen kun u vinden op de gemeentelijke website. De bespreking van de commissiebijeenkomst is publiek toegankelijk.
Het bestemmingsplan is terug vinden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl ID: NL.IMRO.1904.BPZogwtrnglnnb2MRS.