Bestemmingsplan Zogweteringlaan naast nr. 2

Op 27 november 2018 is in de commissie Fysiek Domein van de gemeente Stichtse Vecht een bestemmingsplan besproken, dat verdere bebouwing aan de Zogweteringlaan mogelijk moet maken. Het bestemmingsplan gaat over het slopen van een kas aan de Gageldijk achter nrs 119 en 121 en de nieuwbouw van een woning aan de Zogweteringlaan naast nr 2. De aanvrager doet een beroep op de ruimte voor ruimte regeling, waarbij als een kas van meer dan 5000m2 gesloopt wordt één woning terug gebouwd mag worden. Ter voorbereiding is het bestemmingsplan ter inzage gelegd voor zienswijzen. Dit is in de periode september, oktober, november 2017 geweest.
Er zijn toen 3 zienswijzen ingediend namens meerdere personen. Het bestemmingsplan is ter vaststelling in december aan raad voorgelegd. Het college adviseert de gemeenteraad in dit geval het bestemmingsplan niet vast te stellen.
De stukken die bij het besluit horen kun u vinden op de gemeentelijke website. De bespreking van de commissiebijeenkomst was publiek toegankelijk.
Het bestemmingsplan is terug vinden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl ID: NL.IMRO.1904.BPZogwtrnglnnb2MRS.
Een verslag van de commissievergadering vind je hier.

Inmiddels is het onderwerp besproken in de gemeenteraad tijdens de vergadering van 2 april en per hoofdelijke stemming is besloten dat het bestemmingsplan niet wordt vastgesteld, waardoor de bouw van de woning niet kan doorgaan. Een complete weergave van de vergadering, waarin ook uitvoerig het rapport van dhr. Minderman inzake de vermeende belangenverstrengeling van wethouder Van Dordt werd besproken, kun je hier (bij punt 17) terugzien.