Bestemmingsplan Zogweteringlaan ong. naast 2

Voor de bouw van een nieuwe woning naast de (voormalige) boerderij Zogweteringlaan 2 is een wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd door de belanghebbende.
Door de belanghebbende, tevens initiatiefnemer, is voor de ontwikkeling een herziening van het bestemmingsplan opgesteld. Op 2 april 2019 heeft de gemeenteraad besloten het bestemmingsplan Zogwetering ong. (naast 2) niet vast te stellen. Tegen dit besluit om niet vast te stellen is door de initiatiefnemer beroep ingesteld bij de Raad van State. In de uitspraak van 5 augustus 2020 heeft de Raad van State het besluit van de gemeenteraad vernietigd. De Raad van State is van oordeel dat de raad van de gemeente Stichtse Vecht bij zijn weigeringsbesluit niet overtuigend gemotiveerd heeft waarom de ruimtelijke verbetering op de oude locatie, die wordt bereikt met de sloop van de kassen, minder belangrijk is dan de gestelde nadelen van een nieuwe woning op de beoogde locatie.
Daarom heeft de gemeente een onderzoek laten instellen naar de ruimtelijke kwaliteitsverbetering zoals deze aan de Gageldijk ontstaat te wegen tegen de negatieve effecten van de bouw van een woning aan de Zogweteringlaan. Dit onderzoek is uitgevoerd door Buro SRO; het betreffende advies vind je hier.
Op 2 februari 2021 is dit in de commissie Fysiek Domein besproken en is besloten het bestemmingsplan, op basis van dit advies, niet vast te stellen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.