voorblad brochure

Gebiedsgericht werken

Uit een onderzoek van de Rekenkamer m.b.t. de huidige manier van gebiedsgericht werken is een vernieuwing gaande.
Er komt een beheerder leefomgeving, een adviseur leefomgeving en een omgevingsmanager. De meeste functies zijn nog niet ingevuld, behalve die van de adviseurs: dat zijn de gebiedsregisseurs. Het hele verhaal is hier te lezen. De wijkcommissie wordt ingedeeld bij de bewonersgroepen.