Pilotproject Zelfbeheer groen van start

Laatste nieuws
Inmiddels is het voornemen omgezet in een besluit. Lees hier de officiële bekendmaking en de voorwaarden waaraan een geveltuintje moet voldoen.

De gemeente kiest voor het zelfbeheer van groen: bewoners mogen zoveel mogelijk zelf doen. Hiervoor is eigen organisatiekracht nodig, moet je zelf een plan maken en medestanders vinden. En eventueel het regelen van de eigen financiering. De gemeente gaat het zelfbeheer van gemeentelijk groen en het aanleggen van geveltuintjes actief stimuleren.
Lees hier het hele bericht.