Alle berichten van Arnold Crone

Bezichtiging van de Boerderijhofstee De Croesen krijgt veel aanloop vanuit de buurt

Afgelopen 3 en 4 november werd ‘De Croesen’ gelegen in de wijk Zogwetering opengesteld voor bezoek. Op zaterdag was er voor buurtgenoten de mogelijkheid om de boerderij te bezoeken en met elkaar bij te praten. De openstelling voor de buurt was een succes. Er was een continue doorloop voor bewoners die interesse hadden in de herbouw en de historie.


Op vrijdag vonden er rondleidingen plaats waarbij ook e.e.a. werd verteld over de archeologische opgravingen. Op zaterdag was de boerderij opengesteld voor buurtgenoten om de boerderij te bezichtigen.

Stichting Duurzame Vecht gaf informatie over het verduurzamen van woningen. Daarnaast was er een voorlichting over het Warmteproject Zogwetering.

Een vereniging van vrijwilligers in de archeologie (AWN) gaf uitleg over de opgravingen en toonde voorbeelden van de archeologische vondsten op de plek van de boerderij.
Video over archelogische opgravingen in 2018
De Croesen is een historische boerderij uit de tijd van de eerste ontwikkeling van de plek van onze buurten door de Huydecoopers (Jan Huydecooper 1599-1661 was o.a. burgermeester van Amsterdam).

Eduard Schokking en zijn vrouw Lida hebben vanaf 1963 uit een oude leegstaande boerderij De Croesen samen weer opgebouwd, waarna deze enkele jaren geleden verloren is gegaan bij een brand. Video: interview met Eduard Schokking uit 2018 over de gevolgen van zijn afgebrande woonboerderij en het verloren gaan van 400 jaar geschiedenis
De boerderij is nu herrezen als Energie Neutraal Gebouw. Daarnaast zijn er duurzame bouwmaterialen gebruikt die als alternatief voor de huidige bouwwijzen kunnen worden gezien.

straatnaambord Vondelstraat

Verwarrende straatnaam wordt veranderd

Deze straatnaam wijzigt binnenkort in Tesselschadestraat
Tijdens de Ontmoet-je-buren-bijeenkomst in 2021 hoorden wij van de verwarring die telkens optrad als iemand zocht naar de Vondelstraat. De straat tussen de Tesselschadestraat en de P.C. Hooftstraat heet Vondelstraat en was ooit het verlengde van de gelijknamige straat die vanaf de Dr. Ariënslaan loopt. Maar in dit deel staan geen panden met huisnummers, dus de naam hier gebruiken is niet logisch. Sterker nog, het is zelfs verwarrend: Het is gebeurd dat hulpdiensten met spoed zochten naar een adres en hier terecht kwamen, waardoor nodeloos veel tijd verloren ging.
De Wijkcommissie heeft dit bij de gemeente aangekaart en verzocht om een andere straatnaam. Met succes! Voortaan gaat dit stukje straat Tesselschadestraat heten.
Weer een succesje van de Wijkcommissie na overleg met bewoners!

Ontmoet je buren Peerlenburgh e.o.

Op zaterdag 1 juli 2023 waren de bewoners van de Peerlenburgh, Leeuwenhof, Oosterbosch, Zogweteringlaan en delen va de Klokjeslaan en de Kortelaan uitgenodigd om elkaar (beter) te leren kennen en om nieuwe bewoners te ontmoeten. Dit vond plaats van 16.00 tot 17.30 uur op het grasveld van de Peerlenburgh, waar de Wijkcommissie had gezorgd voor tafels en stoelen, hapjes en drankjes.

Na een dag vol miezerige regen klaarde de lucht bijtijds op zodat meerdere bewoners bijeenkwamen om met elkaar kennis te maken en gezellig te borrelen. Een geslaagde middag die we traditiegetrouw in het najaar in een andere buurt zullen herhalen.

Nederland Schoon bedankt de opschoners

Supporters, bedankt!

Met ruim 50.000 deelnemers was de Landelijke Opschoondag op 18 maart een groot succes.

Samen hebben we op 18 maart Nederland weer een stuk schoner gemaakt. In heel Nederland zette jong én oud zich in voor een zwerfafvalvrije omgeving. Buren, bedrijven, scholen, verenigingen en gemeenten maakten maar liefst 3.394 acties en gebieden aan. Bij deze bedanken wij de ruim 50.000 deelnemers voor hun bijdrage aan een schoner Nederland.

Resultaten Landelijke Opschoondag

Met 50.000 deelnemers en 3.394 acties en gebieden op de schoonkaart was de Landelijke Opschoondag ook in 2023 een groot succes. De meeste acties werden aangemaakt in Amsterdam. Samen hebben we onze omgeving weer een stuk schoner gemaakt. In heel Nederland werd samengewerkt door jong én oud. Iedereen kon mee doen, buren, bedrijven, scholen, verenigingen en gemeenten, noem maar op! Hierdoor zijn niet alleen onze wijken weer een stuk schoner, maar ook schoolpleinen, winkelcentra, sportvelden en bedrijventerreinen.
Lees een uitgebreid verslag en bekijk een video op de website van Nederland Schoon!

Opschoondag groot succes

Het weer was goed en veel mensen hadden onze oproep gelezen waardoor de opkomst voor de opschoondag van zaterdag 18 maart 2023 heel goed was. Park Goudestein werd door de scoutinggroep onder handen genomen; zij deden voor de 10e keer mee.
De anderen verdeelden zich in kleinere groepjes die elk met knijpers en vuilniszakken een deel van de wijk voor hun rekening namen. Voor het opschonen van de sloot langs de Diependaalsedijk en in de Zogwetering zijn visnetten met verlengbare steel gebruikt.

klik op de foto’s voor een vergroting

Na afloop was er voor de scoutinggroep een versnapering in het park. De andere groep sloot af bij bakker Boekweit die voor koffie en iets lekkers had gezorgd.
Het meeste werk was bij de doorgaande wegen, de sloten, het parkeerterrein Diependaalsedijk / Suyderhoflaan en de speeltuinen aan de Kortelaan, de Donkerelaan en bij het voetbalveld in Dichterswijk. Het zwerfvuil in de woonstraten viel gelukkig mee. Toch hebben we bij elkaar 9 volle vuilniszakken opgehaald. Een enorme opsteker is dat er zo veel kinderen meededen.
Na ca. 90 minuten was iedereen weer terug bij het verzamelpunt, Bakker Boekweit.

Voorlopig weer een schone wijk!

Nieuwe bewoners in de wijk

Het ooienvaarsnest aan de Diepen­daal­se­dijk is weer “verhuurd”. Voor het tweede achtereenvolgende jaar is weer een echtpaar neergestreken om gezellig de zomer door te brengen en te werken aan nieuwe gezinsuitbreiding!

Opschoondag 18 maart 2023

Op zaterdag 18 maart is weer de Landelijke Opschoondag en doen wij weer mee! Ook in onze wijk zijn meerdere plekken waar veel te veel rotzooi langs de weg of in de sloten ligt: blikjes, glazen en plastic flessen, sigarettenpakjes en -peuken, mondkapjes, kortom te veel om op te noemen. Daarom doen we ook dit jaar met onze wijk weer mee aan de Landelijke Opschoondag.
Het doel is om met jullie als bewoners een ronde door de wijk te lopen om het zwerfafval op te ruimen. We houden hierdoor onze wijk niet alleen netjes en schoon, maar ook veilig voor volwassenen, kinderen en honden.
De ervaring uit vorige jaren leert dat de opschoonactie na ongeveer 1½ uur geklaard is. De gemeente zorgt voor prikkers en vuilniszakken.
Ook kinderen uit de buurt zijn van harte welkom!

Kom jij ook?

Verzamelpunt:
bij Bakkerij Boekweit, Driehoekslaan 18, Maarssen
Tijd:
zaterdag 18 maart van 14:00 tot ca. 15.30 uur

Na afloop is er voor iedereen wat lekkers bij de bakker.

Graag tot dan!

Nieuwbouwplannen Zogwetering

Een Knarrenhof in de Zogwetering?

1 maart 2023
Tijdens de informatiemarkt op 8 februari werd een mogelijke invulling van het terrein getoond waarin een zgn. knarrenhof was opgenomen. Initiatiefgroep de Vechtse Plussers is momenteel ook aan het onderzoeken of er in de gemeente een locatie te vinden is voor zo’n knarrenhof en was dan ook aangenaam verrast met deze invulling. Ben jij ook geïnteresseerd in een woning op zo’n locatie? Laat het ons dan weten door ons contactformulier in te vullen en wij sturen het door aan de Vechtse Plussers.
Meer informatie over Knarrenhoven vind je op de website van Knarrenhof.nl.

Informatiemarkt Zogwetering op 8 februari

26 januari 2023
De stedenbouwkundige hoofdopzet is gemaakt. Die geeft gedetailleerder aan hoe de opzet van de nieuwe wijk wordt, zoals waar de woningen komen te staan, hoe de wegen, paden en sloten lopen en waar straks ontmoetingen kunnen plaatsvinden. De stedenbouwkundige opzet is in overleg met de werkgroep van aanwonenden en de stakeholders aangescherpt. Dit heeft geresulteerd in een voorkeursmodel voor de stedenbouwkundige hoofdopzet. Deze hoofdopzet met proefverkaveling wil de gemeente graag aan u toelichten tijdens een informatiemarkt.
Wanneer: Woensdag 8 februari 2023
Waar: Gemeentehuis, Endelhovenlaan 1, Maarssen
Tijd: 18:30 – 21:00 uur
Tijdens deze avond staan er verschillende ‘marktkramen’. Bij deze marktkramen krijgt u informatie en kunt u uw vragen stellen over woningbouw, verkeer, voorbeelden voor de stedenbouwkundige verkaveling, duurzaamheid, sociale verbinding en cultuurhistorie.
Kinderen zijn ook welkom. Zij kunnen op de informatiemarkt leren hoe zij verschillende knopen kunnen leggen onder begeleiding van de scouting.
Lees hier het hele wijkbericht van de gemeente.

Doorstart voor de nieuwbouwplannen

8 december 2022
Op 7 december was een bijeenkomst van de stakeholders met de nieuwe projectleider Angela Fischer. Ons verslag hierover kan je hier lezen.

Verslag stakeholders en werkgroep

15 maart 2022
De verslagen van de digitale bijeenkomsten van de gemeente met resp. de stakeholders en de werkgroep van bewoners zijn inmiddels door de gemeente gepubliceerd, je vindt ze hier.

Stedenbouwkundig Programma van Eisen in concept
gereed

10 februari 2022
Het Stedenbouwkundig PvE is in eerste concept gereed en zal worden besproken met de stakeholders (zoals de Wijkcommissie) op 17 februari, en met de werkgroep van bewoners (die zich aangemeld hebben n.a.v. het wijkbericht waarover hieronder is verteld).
Lees hier het document.

Stedenbouwkundig plan in de maak

24 december 2021
Nu de Structuurvisie is vastgesteld, kan begonnen worden met de concrete invulling van het plangebied: een stedenbouwkundig plan zal worden opgesteld. Bewoners van de wijk Zogwetering hebben hierover een wijkbericht van de gemeente ontvangen.
Ook de wijkcommissie mag weer meepraten, evenals (enkele) bewoners. Zij kunnen zich voor 8 januari a.s. aanmelden bij omgevingsmanager (voorheen ‘gebiedsregisseur’ genaamd) José van Vliet. Lees hier het hele bericht.

Structuurvisie vastgesteld

3 december 2021
De volledige tekst en alle inspraakreacties zijn nu online gezet.

Gemeenteraad akkoord met de Structuurvisie

3 november 2021
Gisteren is de gemeenteraad unaniem akkoord gegaan met de Structuurvisie. Het exacte aantal te bouwen woningen staat echter nog niet vast. Ook dient er meer onderzoek plaatsvinden naar de afwikkeling van het verkeer.
Een motie van Streekbelangen voor het bouwen van tiny houses op het weiland haalde het niet.
Voor een uitgebreider verslag, zie het artikel in de VAR en de officiële publicatie van de gemeente.

Structuurvisie Zogwetering naar de gemeenteraad

23 september 2021
De concept-structuurvisie voor het gebied heeft van 3 juni tot en met 15 juli 2021 ter inzage gelegen. Er zijn 18 zienswijzen (bezwaren) ingediend. Uit de inbreng van inwoners kwam naar voren dat veel mensen het bouwen van woningen op deze plek steunen. Wel willen ze dat het weiland aan de Machinekade en de groenstrook voor het appartementencomplex Ruige Leeuwetand onbebouwd blijft. Dat staat nu ook zo beschreven in de structuurvisie.
Naar verwachting bespreekt de commissie Fysiek Domein de structuurvisie Zogwetering in oktober, waarna de gemeenteraad naar verwachting in november zal besluiten over de vaststelling van deze structuurvisie.
Lees hier de reactie van de gemeente op onze ingebrachte zienswijzen, en hier voor de reacties op alle ingebrachte zienswijzen (geanonimiseerd).

Stichtse Vecht stelt mogelijkheid tot aankoop paardenweiland bij Zogwetering voor woningbouw veilig

7 augustus 2021
(uit: VARNws d.d. 6 augustus 2021)

Onlangs heeft de gemeente een aanbiedingsbrief ontvangen van de grondeigenaren van het zgn. paardenveldje aan de Machinekade. Het college heeft een positief beginselbesluit genomen om de onderhandelingen te gaan starten tot aankoop van deze gronden. Met het positief beginselbesluit is de gemeente niet gehouden om direct een aanbod te doen en actief het verwervingsproces te voeren.

▸ Kijk voor het hele artikel op VARnws, en hier voor de nadere toelichting van de gemeente.

Zienswijzen van de wijkcommissie op concept structuurvisie

20 juli 2021
Op 14 juli heeft de wijkcommissie haar zienswijzen op de concept structuurvisie bij de gemeenteraad ingediend. Ze zijn tot stand gekomen na overleg met de belangenvereniging Zogwetering en de VvE van het appartementencomplex de Ruige Leeuwetand (Doornhoecklaan).
Lees hier onze bezwaren tegen een aantal aspecten in de structuurvisie.

Film concept structuurvisie

26 juni 2021
In opdracht van de gemeente is een filmpje gemaakt over de concept structuurvisie; hij is hier te bekijken.

Concept structuurvisie vrijgegeven voor inspraak

5 juni 2021
De afgelopen maanden hebben is er hard gewerkt aan het maken van de ontwerpstructuurvisie voor de Zogwetering. De input uit de bijeenkomsten met de werkgroep en de stakeholders en de uitkomsten van de bredere uitgezette enquête is hierin verwerkt. Op 1 juni 2021 heeft het college van B&W besloten de ontwerpstructuurvisie Zogwetering vrij te geven voor inspraak. Deze visie is vanaf vrijdag 4 juni voor zes weken ter inzage gelegd. Wij hebben hem voor je geupload; je kan hem hier lezen.
Hoe de ontwerpstructuurvisie er uiteindelijk uit is komen te zien, wordt binnenkort gepresenteerd met een film die nu nog in de maak is. Als deze gereed is vermelden wij hier de link. In dit filmpje wordt met kaartmateriaal getoond wat straks waar mag en kan en worden de gemaakte keuzes toegelicht. Op deze manier kunnen alle geïnteresseerden de toelichting op de ontwerpstructuurvisie zien en beluisteren. De voornaamste conclusies zijn:
het voorkeursmodel in de ontwerpstructuurvisie gaat uit van het onbebouwd laten van het weiland, handhaving van de scouting op dezelfde plek en bebouwing op de locatie van het afvalscheidingsstation, de voormalige rioolwaterzuivering en het grasveld voor het appartementencomplex.
Voor het bestemmingsverkeer worden geen maatregelen getroffen aan de voornaamste verkeersroutes (Driehoekslaan, Diependaalsedijk, Plesmanlaan en Zandpad).

6 april 2021
Op 14 januari 2021 is er een breed overleg geweest tussen de gemeente: Maarten van Dijk, Jeroen Willem Klomps (wethouders), Ymke Harmens (projectleider), Nathalie van Dijk (communicatie), Kees Fijnaut (verkeer), Joost Broeke (verslaglegging); RH-DHV: Lieke Hüsslage en André van Nieuwenhuijzen; Belangenvereniging Zogwetering: Jurgen van Denderen en Eric Verbeek en de Wijkcommissie: Ruud Snoek en Steven Vink.
Het gespreksonderwerp was primair het verkeer m.b.t. de nieuwbouwwijk Zogwetering. Aan de orde kwamen onderwerpen als parkeren, verkeersgeneratie, Zandpad, Driehoekslaan, Suyderhoflaan, Diependaalsedijk en rotonde Plesmanlaan. Het volledige verslag vind je hier.

28 oktober 2020
Het is een tijdje stil geweest rond het project Zogwetering. Inmiddels heeft het College op dinsdag 13 oktober kennisgenomen van de bouwstenen en het participatieproces tot nu toe. De bouwstenen zijn vrijgegeven voor verdere participatie. De documenten kun je vinden op de website van de gemeente.
Op donderdag 5 november wordt de tweede bijeenkomst voor de werkgroep georganiseerd met bewoners die actief mee willen denken. Vanwege de situatie met Covid-19 zal deze werkgroep digitaal worden gehouden. Dat betekent dat bewoners via een digitale tool mee kunnen praten over de ontwikkeling.
Na afloop van de eerste werkgroep heeft de wijkcommissie aangegeven dat niet alle bewoners zich goed gehoord voelden. In samenspraak met de wijkcommissie heeft de gemeente ervoor gekozen om met een groep direct omwonenden een apart overleg te houden, op donderdag 29 oktober en vindt digitaal plaats. Tijdens dit overleg horen zij graag welke zorgen er bij ons leven rond de gebiedsontwikkeling Zogwetering en kunnen zij het proces nader toelichten. Het is niet de bedoeling om tijdens deze bijeenkomst een inhoudelijke discussie met elkaar te voeren. Dat zal tijdens de werkgroep gedaan worden.

31 oktober 2019, bijgewerkt op 9 januari 2020
Op 14 oktober zijn 2 bijeenkomsten in het gemeentekantoor geweest:
Om 18.30 uur kwamen de mensen die zich opgegeven hadden voor de participatiewerkgroep bijeen. Bureau Nieuwegracht hield een vergelijkbare presentatie als tijdens de commissievergadering van 24 september. Deze presentatie kun je hier bekijken.
werden de aanwezigen verdeeld in groepjes die hun ideeën over de invulling van het gebied mochten inbrengen. Daarna werden deze kort plenair besproken.
Aansluitend was om 20.30 uur de inloopavond voor overige belangstellenden. Hier werden de ideeën van de werksubgroepen getoond en toegelicht.
Een beeldverslag van de avond kun je hier bekijken.

31 oktober 2019
Op 7 oktober is een stakeholderbijeenkomst geweest waarvoor de wijkcommissie, de scouting, de Historische Kring, de Provincie, de Vechtplassencommissie, MOL (Stichting Maarssens Overleg Leefklimaat) uitgenodigd waren (de laatste 4 genoemde instanties waren niet aanwezig).
Vanuit het project waren aanwezig; Ymke Harmens (projectleider vanuit de gemeente), 2 personen en een stagiaire van Bureau Nieuwegracht, een financiële man (ook door de gemeente ingehuurd) en een stedenbouwkundige van de gemeente.

Bureau Nieuwegracht hield een vergelijkbare presentatie als tijdens de commissievergadering van 24 september. Deze presentatie kun je hier bekijken.
De bedoeling is om binnen 3 jaar op basis van gekozen uitgangspunten een structuurvisie te ontwikkelen.
De kernvragen gaan er over wat voor een gebied het is, zoals landschappelijk, cultureel historisch, de aansluitende omgeving, de ontsluiting.
Over het Plangebied:
Het is 5 ha groot, waarvan nu 2,4 ha bebouwd is.
Er moeten minstens 30% sociale huurwoningen en minstens 20% middensegment komen (gemeente beleid).
Afhankelijk van de soort woning wordt gerekend met 1,4 tot 2,2 parkeerplaatsen per woning.
Er kunnen maximaal 150 à 200 woningen komen.
De financiële man bekijkt of de plannen betaalbaar zijn.
De scouting moet een volwaardige locatie in het gebied behouden, mag ook een andere plek in het gebied; met een groene omgeving. Bereikbaarheid per auto heeft geen eerste prioriteit.
De wijkcommissie heeft vooral de ontsluiting van de nieuwe wijk en voorzieningen als scholen en huisartsen als aandachtspunten naar voren gebracht. Ook moet de bouw een dorps karakter houden. Geen hoogbouw (5 woonlagen wordt tot laagbouw gerekend), de groenvoorziening en ruimte voor water is gekoppeld aan de mate van gecomprimeerdheid van de woningbouw.
De vraag werd gesteld of het wenselijk is de huidige hoge muur tussen de wijk Zogwetering en de nieuwe te bouwen wijk Zogwetering te handhaven? (verliest functie als geluidswal). Dit wordt meegenomen naar de participatiebijeenkomst op 14 oktober.

Vervolg: Bureau Nieuwegracht maakt op basis van deze bijeenkomst een eerste schets.
Deze schets wordt op 14 oktober voorgelegd aan de bewonersbijeenkomst.

26 juli 2019

Vind je het leuk om mee te denken over de uitgangspunten voor het gebied en de mogelijke nieuwe invulling, dan kun je je opgeven voor de participatiewerkgroep. Lees hier het wijkbericht van de gemeente waarin de gang van zaken wordt uitgelegd en hoe je je kunt aanmelden.

5 juni 2019
De plannen voor de nieuwbouw van woningen op de locatie gelegen tussen de Zogwetering en de Machinekade in Maarssen beginnen meer vorm aan te nemen.
De gemeente wil, gebruikmakend van de Wet voorkeursrecht gemeenten, het eerste recht van koop verkrijgen van percelen in dit gebied en daarmee meer sturing houden op een actief grondbeleid.
Op dinsdag 15 januari 2019 is dit besproken in de Commissie Fysiek Domein.
De commissie kon niet tot een unaniem voorstel aan de gemeenteraad komen, zodat dit voorstel niet als hamerstuk maar als bespreekstuk is behandeld op 29 januari jl.
De volledige agenda van deze vergadering en alle ingebrachte stukken vind je hier. Ook kan je de video-opname van de behandeling van dit onderwerp bekijken.
De Raad heeft het voorstel ongewijzigd aangenomen.

In het Raadsvoorstel is het gebied van het planvoorstel aangegeven, waarin ook de gemeentewerf en het speeltuintje aan de Doornhoecklaan liggen.
plangebied raadsvoosrtel

De Wijkcommissie Zogwetering, Dichters & Lanen heeft zienswijzen ingebracht die je hier kunt nalezen; hiermee spelen we in een vroeg stadium in op de ontwikkeling!

De gemeente heeft hierop gereageerd per brief en een Nota Zienswijzen gereageerd.
Zie ook de VAR van 7 februari 2019.