bij op bloem

Ons bijenlint-blog

september 2022

Proefstroken volkomen overwoekerd – Einde van dit bijenlint.

De natuur gaat zijn eigen gang, ook hier; de proefstroken zijn helemaal overwoekerd door diverse grassoorten en daar is geen (on)kruid tegen gewassen. Hiermee komt ons initiatief voor een bijenlint op deze locatie helaas na twee jaar ten einde. Als je een andere, betere locatie kent voor een nieuw experiment, laat het ons weten! Wellicht kunnen we daar een beter resultaat bereiken.

25 mei 2022

De proefstroken zijn ingezaaid!

Op 24 mei zijn 2 stroken grond vrijgemaakt om ingezaaid te worden. Doel is om te kijken voor welke grondsoort we het zaad moeten kiezen voor de toekomstige uitbreiding (in september). We hebben 2 mengsels gekozen: ten zuiden van het insectenhotel voor alle grondsoorten, ten noorden ervan voor zware grond (klei). Deze zijn vandaag ingezaaid. Nu gaan we middels een roulatieschema bijhouden hoe dit opkomt en of we water moeten geven.

16 februari 2022

Het bijenlint wordt uitgebreid!

De gemeente gaat ermee akkoord dat het bijenlint wordt uitgebreid tot het hele gebied waarop het huidige bijenlint nu is. De uitbreiding vindt plaats in het najaar van 2022, wanneer ook het bestaande bijenlint wordt gemaaid. Vandaag hebben we hierover een gesprek gehad met de gemeente. Lees hier het besprekingsverslag.

4 augustus 2021

klik op een foto voor een groter beeld

Ronja heeft 2 keer met de bosmaaier gemaaid in de strook tussen het bijenlint en de greppel ervoor.
Na een gele en paarse periode in het voorjaar wordt het bijenlint nu bepaald door de witte schermbloemen van de peen en de gewone berenklauw (niet te verwarren met de reuzenberenklauw die bij aanraking met de huid brandwonden kan veroorzaken).
Van dichtbij zijn er ook andere kleuren bloemen te zien, zoals de distel, kaardebol, grijskruid, wikke, wittehoningklaver.
Het bijenlint ziet er misschien wild uit, maar we zien er nu hommels en bijen.
In de nazomer of herfst willen we al een start gaan maken met de voorbereiding voor volgend jaar.

22 april 2021

Start 2de jaar bijenlint. We hebben stukjes omgespit om ruimte te maken voor nieuw zaaigoed. Zo hopen we de diversiteit van het bijenlint te bevorderen.

11 april 2021
Uitnodiging
We starten het tweede jaar van het bijenlint op
– datum: 22 april 2021
– tijd: 19.30 uur
Graag meenemen een schep en een harkje

Nu het voorjaar aanbreekt, komt ook de tijd voor het 2de jaar van het bijenlint.
Op het moment groeit er van alles, maar de uitdaging is dat er een diversiteit aan bloemen blijft groeien. We gaan op meerdere plekken in het bijenlint grond vrijmaken door selectief begroeiing weg te spitten. Op de vrijgekomen stukjes grond zaaien we zaden van kruidenrijk mengsel.
Voor bloemrijk zaad wordt gezorgd, maar het staat je natuurlijk vrij om zelf ook bloemrijke zaden mee te nemen. Vervolgens maken we afspraken met betrekking tot gefaseerd maaien in de zomer en herfst. Tot slot spannen we weer het rood-witte lint om te voorkomen dat de groenvoorziening van de gemeente alles wegmaait.

→ Graag tot donderdag 22 april!

15 september 2020
Het bijenlint is nagenoeg uitgebloeid. De koolzaadbloemen zijn er goeddeels uitgetrokken en binnenkort, als de overige bloemen zijn uitgebloeid, wordt het ‘winterklaar’ gemaakt. Hoe dat precies zal gebeuren wordt nog overlegd met Verheij.

bijenlint in volle bloei6 juli 2020
Het bijenlint staat in volle bloei. Een kleurenpracht dankzij het veelvuldig watergeven door de vrijwilligers!

11 mei 2020
Om de droogte te bestrijden wordt het bijenlint 2 keer per week water gegeven.

Het water wordt met emmers uit de sloot gehengeld.

30 april 2020
Het bijenlint is ingezaaid!
Op 30 april was het zo ver. Toen het na een periode van droogte eindelijk weer eens begon te regenen, heeft een groep enthousiaste bewoners met inachtneming van de 1,5 m afstand het vlinder- en bijenmengsel ingezaaid. Voor het onderhoud zijn er onderling binnen de groep bijenlint-vrijwilligers goede afspraken gemaakt. En nu maar afwachten wat er opkomt en hopen dat de vlinders en bijen deze plek weten te vinden.

Wat hieraan vooraf ging
In 2018 heeft de gemeente Stichtse Vecht de erkenning bijvriendelijke gemeente gekregen vanuit ‘Nederland Zoemt’. Dit vanwege de bijvriendelijke maatregelen die er in het groenbeheer zijn genomen, maar ook vanwege de stimulering van bijenlinten in de gemeente. Een aantal wijken gingen ons al voor. Verheij Integrale Groenzorg verwijderde de toplaag en maakte de grond zaaiklaar, waarna de bewoners het bijenlint inzaaiden of de bollen plantten. Tevens gaan deze bewoners de bijenlinten onderhouden. Deze mooie initiatieven verbeteren de leefomgeving van bijen, maar ook van andere insecten. Daarnaast zorgen de bloeiende planten ook nog eens voor een verfraaiing van de woonomgeving. Wil je ook graag je omgeving vergroenen, kleurrijker of aantrekkelijker maken voor bijen en vlinders, neem dan contact met ons op. Als voldoende vrijwilligers zich aanmelden kunnen we enkele geschikte locaties uitzoeken en de gemeente vragen om ook bij ons de kosten te vergoeden en Verheij de eerste aanleg te laten doen.
Hoe sneller we de aanvraag indienen, hoe meer kans we hebben op succes, want ook bij de gemeente geldt: op = op.

bloemenstrook slingerend door grasveld

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.