Ontwikkelingen Buitenplaats Doornburgh

Buitenplaats Doornburgh, gelegen aan de Diependaalsedijk in Maarssen, wordt geëxploiteerd door de MeyerBergman Erfgoed Groep (die ook paleis Soestdijk en de Westergasfabriek in Amsterdam beheert). Het doel is om programma’s te presenteren op het snijvlak van kunst en wetenschap, met o.a. residenties, tentoonstellingen, workshops en lezingen. Tevens is er het restaurant De Zusters gevestigd.
In verband met de huidige en toekomstige ontwikkelingen van de buitenplaats, vinden er regelmatig bijeenkomsten plaats met de hiervoor speciaal opgerichte Klankbordgroep. Hieraan nemen o.a. twee mensen van de wijkcommissie deel.
 
Bijeenkomst Klankbordgroep 16 juni 2021
verslag door Johan Jonkheid. Kijk hier voor de notulen van MeyerBergman.

Namens MeyerBergman erfgoedgroep zijn aanwezig: Maya Meyer-Bergmans, Mark de Kruijk (algemeen directeur) en Joanna van Dorp. Er zijn 7 aanwezigen van belangengroepen.
Aan het begin wordt er gezegd dat het geen pretpark wordt. Er kan meer niet dan wel.
Voorlopig wordt er nog niet gedacht aan het plaatsen van bebouwing. De poortwoningen bij het hek naar het park gaan zeker niet door omdat ze in de schaduw zouden komen te staan.
Ook het plaatsen van andere bebouwing is nog onzeker, maar niet uitgesloten. Een belangrijke reden om hier niet aan te denken is de parkeercapaciteit. Parkeren voor bewoners gaat ten koste van de algehele parkeercapaciteit.
Men wil zich gaan richten op het organiseren van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Het verdienmodel is dat derden activiteiten organiseren en er verdiend wordt op verhuur van de faciliteiten. Zo wordt er nu al verdiend aan de verhuur van de bestaande poortwoning.
Ook is er sprake van om landgoed te transformeren naar een hotel. Hoe dit gaat gebeuren is nog niet duidelijk en de accommodatie is beperkt (er wordt gesproken over 9 personen).
Verder is er een al bestaande horeca faciliteit.
Voor alles wat er nu gedaan wordt heeft men vergunning van de gemeente. Dit gaat bestendigd worden in een aanpassing van het bestemmingsplan. Nu rust er op het gebied nog een religieuze bestemming. Een aanvraag voor verandering van de bestemming is binnenkort te verwachtten.
Ze beschikken over goede contacten. Met trots vertelden ze dat koningin Maxima op bezoek was geweest. En de burgemeester komt de volgende dag op bezoek.
De aanwezigen lieten zich positief uit over wat er gebeurt. Dit ook met de mededeling dat het heel wat erger had kunnen zijn.
Maya Meyer-Bergman benadrukt dat men de wensen van de zusters respecteert en zal nakomen.