Schietgeluid uit de Bethunepolder

Al enkele jaren zijn er in het voorjaar geweerschoten te horen vanuit de Bethunepolder, met name ’s morgens vroeg (vanaf zonsopgang) en meestal op zaterdag.
Omdat dit de slaap verstoort van meerdere mensen, heeft de wijkcommissie uitgezocht wie deze geluiden veroorzaken en wat eraan te doen is.

Het blijkt dat het geluid afkomstig is van het jagen op ganzen.
De ganzenpopulatie moet worden beperkt wegens de schade die de dieren aanrichten aan de gewassen. Dit is staand beleid van de provincie; deze compenseert de gedupeerde boeren mits deze voldoende ganzen door jagers laten neerschieten. Het jachtseizoen loopt van april tot en met oktober; in deze periode mag vanaf een half uur voor zonsopgang gejaagd worden, wat in de zomermaanden dus erg vroeg is, zoals wij helaas ervaren.
Het hoogtepunt ligt tussen 5 juli en half augustus; zie ook de website van de wildbeheereenheid WBE Noorderpark.

De ganzen vliegen tegen zonsopgang naar hun vaste foerageerplekken en worden d.m.v. hagelschietende geweren tijdens de vlucht neergehaald. Het is geen optie om ze te schieten op hun foerageerplekken, want dan gaan ze de volgende keer elders eten. Bovendien zijn ze moeilijk te zien tussen het hoge gras.

Het jagen gebeurt met een aantal jagers tegelijk omdat men niet tevoren weet waar de ganzen zullen overvliegen; de jagers stellen zich daarom verspreid op. Omdat het moeilijk is om op werkdagen aan voldoende jagers te komen, beperkt de jacht zich tot de vrijdagen en zaterdagen.

Het geluid laat zich moeilijk dempen. Ten eerste omdat geluiddempers tijdens het jagen in Nederland niet toegestaan zijn en ten tweede omdat er geen geluiddempers bestaan voor hagelbuksen.
Dat er hinder wordt ondervonden is bij de jagers bekend; de politie heeft hen een aantal keer hierover benaderd en met hun afgesproken dat zij daags voor de jacht dit melden bij de politie, zodat die ervan weet als er klachten binnenkomen (ook van het huisjespark de Wilgenplas komen klachten).
Hierop aanhakend hebben wij met afgesproken dat ook wij daags voor elke jacht een whatsapp krijgen, zodat we er ons mentaal op kunnen voorbereiden.
Wil jij ook via de WhatsApp of per sms op de hoogte gehouden worden, stuur dan een e-mail met je naam en telefoonnummer aan info@zogweteringdichtersenlanen.nl.