voorblad brochure

Wijkcommissie wordt Bewonersgroep

De gemeente maakt nieuw beleid voor wijkcommissies.

Hoe geef je de samenwerking tussen gemeente en wijkbewoners vorm? Dat wordt gebiedsgericht werken genoemd. Mede ingegeven door de komende omgevingswet wil de gemeente de samenwerking met wijkcommissies verbeteren.
De gebiedsregisseurs van Stichtse Vecht zijn de contactpersonen voor de wijkcommissies. Zij hebben onlangs een gesprek gevoerd met alle wijkcommissies van de gemeente Stichtse Vecht. Onze wijkcommissie heeft op 13 oktober een gesprek gehad over onze ervaringen tot nu toe en over hoe wij de toekomst zien.
De vraag is of we als wijkcommissie willen samenwerken met de gemeente op één bepaald thema, bijv. onderhoud speeltuinen, groenvoorziening in de wijk, een wijkactiviteit, etc. We worden dan een thema-, project-, of activiteitencommissie i.p.v. een wijkcommissie.
We kunnen er ook voor kiezen om breder en beleidsmatig mee te denken met evt. nieuwe ontwikkelingen in de wijk. In dat geval spreekt de gemeente van een bewonersgroep i.p.v. een wijkcommissie.
Op de vraag van de gemeente wat onze ambitie is, hebben we geantwoord dat we ons het meest herkennen in een bewonersgroep en ook in de toekomst zo willen samenwerken.
Op dit moment is de gemeente nog druk doende om definitieve afspraken te maken over het gebiedsgericht werken. De gemeenteraad gaat hier uiteindelijk een besluit over nemen.