Herinrichting Zandpad

Op 1 juni 2022 is een informatieavond geweest voor bewoners en belangstellenden over de herinrichting van het Zandpad. In de uitnodiging werd aangekondigd dat, voorafgaand aan een brede aanpak eerst voor snelle, tijdelijke maatregelen wordt gekozen.
Inmiddels is een samenvatting gemaakt van alle vragen en suggesties die op of n.a.v. die avond gesteld zijn.