Herinrichting Zandpad

20 januari 2023
Het afgelopen jaar is de gemeente druk bezig geweest met plannen maken voor de herinrichting van het Zandpad, vanaf Maarssen tot aan Nieuwersluis. De heren Kees Fijnaut (verkeersdeskundige), Kees van de Wetering (projectleider) en Ger-Jan Marsiljé (omgevingsmanager) hebben samen met een Klankbordgroep, bestaande uit bewoners langs het genoemde traject en langs de Diependaalsedijk in Maarssen, gebrainstormd over de mogelijkheden om het Zandpad in te richten als verblijfsgebied waarbij de leefbaarheid van de aanwonenden en van toeristen en recreanten centraal zal staan.
Iedereen (in de hele gemeente) die dat wilde, werd op de hoogte gehouden middels nieuwsbrieven en berichten in de BouwApp.
Op 11 januari vond het voorlopig laatste klankbordoverleg plaats. Er zijn 5 pilots gekozen, deze vind je hier.

Daarnaast maakte de gemeente bekend alsnog de verkeersbesluiten uit 2018 uit te voeren: ochtendafsluitingen in Noordelijke en Zuidelijke richting van het Zandpad (eenrichtingsverkeer tussen 7.30-9.30 uur) en de afsluiting voor vrachtverkeer en bussen (uitzondering voor bestemmingsverkeer). Ook komt er een pilot met 30 km/uur op het stuk tussen grofweg de twee zijwegen naar Scheendijk (details zie je in de presentatie). Op dat stuk zijn geen pilots om het verkeer af te remmen gepland zodat goed gekeken kan worden wat het effect is van (alleen) het neerzetten 30 km/uur borden. De uitvoering van deze besluiten is voorjaar 2023.

Wil je op de hoogte gehouden worden van de verdere ontwikkelingen, meld je dan aan op de nieuwsbrief en vink het thema Herinrichting Zandpad aan. Projectinformatie is ook te vinden op de website www.stichtsevecht/zandpad
Ook kan je de BouwApp downloaden op je smartphone: Scan de QR-code

en ga na het installeren naar ‘Ontdek’, zoek op ‘Herinrichting Zandpad’, selecteer het project en klik op ‘Volgen’.

Wij onderhouden contact met de gemeente over dit initiatief. En omdat de Wijkcommissie er voor de bewoners is, willen we graag je reactie als je hier iets van vindt. Dat kan via ons contactformulier.

10 juli 2022
Op 1 juni 2022 is een informatieavond geweest voor bewoners en belangstellenden over de herinrichting van het Zandpad. In de uitnodiging werd aangekondigd dat, voorafgaand aan een brede aanpak eerst voor snelle, tijdelijke maatregelen wordt gekozen.
Inmiddels is een samenvatting gemaakt van alle vragen en suggesties die op of n.a.v. die avond gesteld zijn.