Nieuwbouwplannen t.p.v. gemeentewerf en waterzuivering

De plannen voor de nieuwbouw van woningen op de locatie gelegen tussen de Zogwetering en de Machinekade in Maarssen beginnen meer vorm aan te nemen.
De gemeente wil, gebruikmakend van de Wet voorkeursrecht gemeenten, het eerste recht van koop verkrijgen van percelen in dit gebied en daarmee meer sturing houden op een actief grondbeleid.
Op dinsdag 15 januari 2019 wordt dit besproken in de Commissie Fysiek Domein.
Locatie: Maarssenzaal – gemeentehuis Boom & Bosch, Markt 13, 3621 AB Breukelen,
aanvang: 19.30 uur. De volledige agenda van deze vergadering en alle ingebrachte stukken vind je hier.

Bij de ingebrachte stukken zijn ook twee figuren gevoegd die het betreffende plangebied aangeven maar onderling nogal verschillen:

1. In het Raadsvoorstel is een groot gebied aangegeven, waarin ook de gemeentewerf en het speeltuintje aan de Doornhoecklaan liggen.
plangebied raadsvoosrtel
2. Een apart bijgevoegde figuur geeft een veel kleiner gebied aan, zonder gemeentewerf en speeltuintje. Van deze percelen wil de gemeente het eerste recht van koop verwerven. De andere delen van het plangebied heeft de gemeente al in bezit.
plangebied kadastrale kaart

De Wijkcommissie Zogwetering, Dichters & Lanen heeft zienswijzen ingebracht die je hier kunt nalezen; hiermee spelen we in een vroeg stadium in op de ontwikkeling!

Een gemeenteraadsbesluit hierover staat geagendeerd voor 29 januari a.s.